อยากลงทุนหุ้นจีนกับ Jitta Wealth ทำยังไงได้บ้าง

11 มีนาคม 2567Jitta RankingJitta WealthThematic

Update : มีนาคม 2567

Jitta Wealth มีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นและสะดวกสบายที่สุด 

ทำให้เรามีนโยบายที่หลากหลายทั้ง Jitta Ranking ที่ลงทุนหุ้นรายตัว และ Thematic ที่ให้คุณได้ลงทุนใน ETF ธีมเมกะเทรนด์แห่งอนาคต คุณจะเลือกธีมการลงทุนเองก็มี Thematic DIY ให้คุณได้สร้างพอร์ตของคุณเอง หรือจะให้ AI เลือกธีมให้ด้วย Thematic Optimize ก็ได้ 

ยังไม่รวมนโยบายอื่นๆ ของเราอีกที่พร้อมรองรับทุกเป้าหมายและความเสี่ยงของนักลงทุน 

ในบทความนี้เราได้รวบรวมนโยบายการลงทุนทุกแผนการลงทุนที่ลงทุนใน ‘หุ้นจีน’ มาให้คุณแล้ว เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจในหุ้นจีน สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าการลงทุนหุ้นจีนกับ Jitta Wealth แบบไหนตรงกับความต้องการหรือเป้าหมายของคุณ 

สรุปวิธี ‘ลงทุนหุ้นจีน’ ทั้งหมดของ Jitta Wealth

นโยบายลงทุนของ Jitta Wealth มีอยู่ไม่กี่ประเภทก็จริง แต่ว่าในแต่ละนโยบายก็มีแผนลงทุนย่อยๆ อีกมากมายให้คุณได้เลือกสรร ในบทความนี้จะพูดถึง แผนลงทุนที่เจาะจงไปที่หุ้นจีนโดยตรง

มาเริ่มที่นโยบาย Jitta Ranking ที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการคัดเลือกหุ้นจีนกลุ่ม A-share 

สำหรับนโยบาย Jitta Ranking ที่ลงทุนหุ้นจีนมีอยู่ด้วยกัน 3 แผนดังนี้

Jitta Ranking หุ้นจีน

การลงทุนใน ‘หุ้นจีนคุณภาพดี ราคาถูก’ แบบ VI ตามแนวทางของ Warren Buffett โดยใช้ AI คัดเลือกหุ้นจีนประเภท A-Share ในตลาดหุ้นจีนที่นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ แล้วจะนำหุ้นทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์มาจัดอันดับความน่าลงทุนโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลังนับ 10 ปีในการประเมินคุณภาพหุ้น

จากนั้น AI จะคัดเลือกหุ้นจีน 5-20 ตัวที่มีอันดับสูงสุด มาจัดพอร์ตลงทุนให้คุณ พร้อมปรับพอร์ตให้โดยอัตโนมัติทุก 3 เดือน เพื่อที่คุณจะได้ลงทุนหุ้นจีนคุณภาพดี ราคาเหมาะสมอยู่เสมอ

หากคุณสนใจจะลงทุนหุ้นจีนเองโดยตรง คุณจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยทางการจีน และต้องสามารถอ่านภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เพราะบริษัทจดทะเบียนขนาดกลาง-เล็กในตลาดหุ้นจีนส่วนใหญ่ยังไม่เผยแพร่ข้อมูลบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ จึงยากต่อนักลงทุนต่างชาติในการทำความเข้าใจและติดตามธุรกิจ

แผนลงทุน Jitta Ranking หุ้นจีนเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนหุ้นรายตัวกลุ่ม A-share ในตลาดหุ้นจีนโดยตรงแบบไม่มีข้อจำกัดเรื่องกลุ่มอุตสาหกรรม 

ด้วยแนวทางการลงทุนหุ้นรายบริษัท การลงทุนแผน Jitta Ranking หุ้นจีนจะมีความเสี่ยงรายบริษัทเพิ่มขึ้นมาจากความเสี่ยงของตลาด จึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงหรือความผันผวนของราคาได้สูง

  • ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยต่อปี Jitta Ranking หุ้นจีน 10 ปีย้อนหลัง: 10.68%* ต่อปี

*ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back Test) ของการลงทุนเริ่มต้นด้วยเงิน 5 แสนถึง 1 ล้านบาท (Back Test) ปี 2557- 2566 รวมปันผลและหักค่าธรรมเนียมแล้ว

แต่หากคุณต้องการลงทุนเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจีนประเภท A-share ที่จะเป็นหัวหอกการพัฒนาเศรษฐกิจแดนมังกรในยุคถัดไป Jitta Wealth ก็มีอีกแผนลงทุนให้คุณได้ลองพิจารณาอยู่เช่นกัน

Jitta Ranking หุ้นเทคโนโลยีจีน

เรามองเห็นโอกาสลงทุนหุ้นเทคโนโลยีจีนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในแบบที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบ จึงเปิดให้บริการแผนลงทุน ‘หุ้นเทคโนโลยีจีนคุณภาพดี มีโอกาสเติบโตสูง’ กับแผน Jitta Ranking หุ้นเทคโนโลยีจีน

การลงทุนในแผนนี้จะเริ่มจากการคัดกรองหุ้นจีนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างละเอียด แล้ว AI จะคัดเลือกหุ้นเทคโนโลยีจีนที่มีพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่งและมีการเติบโตต่อเนื่อง ผ่านข้อมูลในงบการเงินของบริษัท

จากนั้น AI จะคัดสรรหุ้นเทคโนโลยีจีน 5-20 อันดับแรกมาจัดพอร์ตลงทุน พร้อมปรับพอร์ตให้โดยอัตโนมัติทุก 3 เดือนเช่นเดียวกับแผน Jitta Ranking หุ้นจีนและแผนอื่นๆ 

และแน่นอนว่าบริษัทเทคโนโลยีจีนขนาดกลาง-เล็กที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจีนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน ทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจและติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัท นักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนหุ้นจีนส่วนใหญ่จึงต้องลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลแบบนโยบาย Jitta Ranking นั่นเอง

แผนลงทุน Jitta Ranking หุ้นเทคโนโลยีจีนจะเหมาะกับคุณ ถ้าคุณสนใจลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ‘ต้นน้ำ’ ของจีนโดยตรง เช่น บริษัทผู้ออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทผู้คิดค้นและผลิตชุดตรวจสอบโรคซับซ้อน โดยการลงทุนในแผน Jitta Ranking หุ้นเทคโนโลยีจีนจะมีความเสี่ยงของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มักอ่อนไหวกับสถานการณ์เศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่ก็แลกมาด้วยโอกาสการเติบโตและผลตอบแทนที่อาจสูงกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่นกัน จึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

  • ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยต่อปี Jitta Ranking หุ้นเทคฯ จีน 10 ปีย้อนหลัง: 13.34%* ต่อปี

*ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back Test) ของการลงทุนเริ่มต้นด้วยเงิน 5 แสนถึง 1 ล้านบาท (Back Test) ปี 2557- 2566 รวมปันผลและหักค่าธรรมเนียมแล้ว

Jitta Ranking หุ้นฮ่องกง 

ตลาดหุ้นฮ่องกง ตลาดหุ้นพัฒนาแล้วที่เป็นศูนย์กลางการเงินอันดับ 4 ของโลก ที่นักลงทุนมั่นใจได้ในความอิสระและโปรงใส ทำให้มีเงินทุนไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก เป็นตลาดหุ้นที่มีสภาพคล่อง และปล่อยให้ราคาหุ้นเติบโตได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีไม่มีภาษีปันผลทำให้พอร์ตคุณเติบโตได้แบบจุใจ ไม่มีหักภาษี ณ ที่จ่าย 

เป็นศูนย์รวมหุ้นจีนแบรนด์ฮิตระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น HSBC Lenovo Xiaomi Alibaba รวมไปถึงหุ้นเทคโนโลยีจีนที่เติบโต ทั้ง Tencent BYD และ Baidu 

การคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตก็จะมีขั้นตอนเหมือน Jitta Ranking ทุกๆ แผน โดยเริ่มจากให้ AI วิเคราะห์งบการเงินของหุ้นในตลาด HKEX กว่า 2,411 ตัว และนำมาจัดอันดับ ‘หุ้นดี ราคาถูก’ จากนั้นเราก็จะนำเงินของคุณไปลงทุนในหุ้นที่ติดอันดับ 5-20 หุ้น เป็นการกระจายความเสี่ยง และจะมีการปรับพอร์ตอัตโนมัติให้คุณทุกๆ 3 เดือนเช่นเดียวกัน 

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของตลาดหุ้นที่นักลงทุนเชื่อมั่นจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับท็อป 4 ของโลก คุณไม่ต้องหาหุ้นด้วยตัวเองให้เหนื่อย แค่เปิดบัญชีกับ Jitta Wealth แล้วปล่อยให้เทคโนโลยีของเราจัดการให้ก็เพียงพอ 

  • ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยต่อปี Jitta Ranking หุ้นฮ่องกง 10 ปีย้อนหลัง: 19.68%* ต่อปี

*ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back Test) ของการลงทุนเริ่มต้นด้วยเงิน 5 แสนถึง 1 ล้านบาท (Back Test) ปี 2557- 2566 รวมปันผลและหักค่าธรรมเนียมแล้ว

Thematic ETF ลงทุนหุ้นจีน เกาะธีม ‘เมกะเทรนด์’ โลก

นอกจากนโยบาย Jitta Ranking ที่จะลงทุนหุ้นจีนกลุ่ม A-share โดยตรงแล้ว ทีมงาน Jitta Wealth ยังได้คัดสรรธีมเมกะเทรนด์ทั่วโลกมาให้คุณเลือกลงทุนมากมาย ซึ่งมีธีมเมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับจีนโดยตรงถึง 5 ธีมในปัจจุบัน รวมถึงธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ที่อาจมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีนบางตัวในสัดส่วนที่ไม่สูงมากนักด้วยเช่นกัน

หากคุณต้องการลงทุนธีมเมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นจีนโดยตรง ทีมงานแนะนำให้ลงทุนแผน Thematic DIY เพื่อเลือกธีมเมกะเทรนด์มาจัดพอร์ตด้วยตัวเอง หากคุณลงทุนแผน Thematic Optimize ที่ให้ AI คัดสรรธีมที่น่าลงทุนที่สุดในแต่ละช่วงเวลาให้ AI ก็อาจไม่ได้เลือกธีมที่เกี่ยวกับหุ้นจีนเข้าพอร์ตให้คุณ

หากคุณสนใจลงทุน ธีมจีน วันนี้ทีมงานก็ช่วยคุณประหยัดเวลาหาข้อมูล ด้วยการคัดสรรธีมที่มีสัดส่วนลงทุนหุ้นจีนมากที่สุดมา 5 ธีมให้แล้วดังนี้ 

ธีมตลาดหุ้นจีน (MCHI)

ธีมตลาดหุ้นจีนลงทุนใน iShares MSCI China ETF (MCHI) ที่รวบรวมหุ้นจีนทุกประเภทมากกว่า 700 บริษัทจากทั่วทุกมุมโลกโดยไม่จำกัดเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจีน ซึ่งแน่นอนว่ามีสัดส่วนการลงทุนหุ้นจีนชื่อดังอยู่มากมาย ทั้ง Tencent Alibaba Meituan JD.com หรือ Ping An Insurance

ธีมตลาดหุ้นจีนเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนเชิงรับสอดคล้องไปกับดัชนี MSCI China Index ที่รวบรวมบริษัทจีนชั้นนำจากทั่วโลกเอาไว้อย่างครบถ้วน โดยไม่ต้องการลงทุนเจาะจงในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมนึงเป็นพิเศษ หากคุณลงทุนธีมนี้ก็จะเป็นเหมือนลงทุนคู่ขนานไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในภาพรวม 

การลงทุนเชิงรับ (Passive Investment) โดยทั่วไปจะมีความผันผวนของราคาและผลตอบแทนต่ำกว่าการลงทุนเชิงรุก (Active Investment) ที่พยายามเอาชนะดัชนีตลาด ธีมนี้จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงหรือความผันผวนของราคาได้ปานกลาง

ธีมเทคโนโลยีจีน (CQQQ)

ธีมเทคโนโลยีจีนจะลงทุนใน Invesco China Technology ETF (CQQQ) ที่จะลงทุนแบบโฟกัสในหุ้นบริษัทเทคโนโลยีจีนกลุ่ม Information Technology เป็นหลัก

สัดส่วนการลงทุนหุ้นของธีมเทคโนโลยีจีนจะคล้ายคลึงกับธีมตลาดหุ้นจีนพอสมควร เพราะหุ้นเทคโนโลยีจีนในธีมเทคโนโลยีจีนเป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง แต่จุดแตกต่างหลักจะอยู่ตรงที่ธีม CQQQ มีจำนวนบริษัทที่น้อยและจำกัดวงแคบกว่า เพราะจะลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีนกลุ่ม Information Technology ประมาณ 100 บริษัทเท่านั้น 

ธีมเทคโนโลยีจีนเหมาะกับผู้ที่สนใจลงทุนอิงกับการเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีชั้นน้ำของจีนที่จดทะเบียนอยู่ทั่วโลก แต่ไม่ต้องการลงทุนในหุ้นรายตัว ธีมเทคโนโลยีจีนจะมีความเสี่ยงเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและมีจำนวนบริษัทที่ลงทุนน้อย จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

ธีมบริการสุขภาพจีน (KURE)

ธีมบริการสุขภาพจีนหรือ ‘ธีมเฮลท์แคร์จีน’ จะลงทุนใน KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) ที่เจาะจงหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์จีน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลจีน 

การลงทุนในธีมบริการสุขภาพจีนจะเหมือนกับการได้ลงทุนหุ้นเฮลท์แคร์จีนกว่า 120 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมบริษัทในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพของจีนเกือบทั้งหมด และอย่างที่ทราบกันดีว่าหุ้นเฮลท์แคร์ส่วนใหญ่เป็นหุ้นประเภท Defensive Stock จึงทนต่อความผันผวนได้เป็นอย่างดี

ธีมบริการสุขภาพจีนจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจลงทุนอิงไปกับการเติบโตของบริษัทเฮลท์แคร์จากจีน ธีม KURE จะมีความเสี่ยงเฉพาะในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์และกฎข้อบังคับจากรัฐบาลจีนอยู่บ้าง จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

ธีมพลังงานสะอาดจีน (KGRN)

ธีมพลังงานสะอาดจีนจะลงทุนใน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จีนเป็นผู้นำโลกในปัจจุบัน และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนยากที่ใครจะขึ้นมาเทียบเคียงได้

การลงทุนในธีม KGRN จะทำให้คุณได้ลงทุนในหุ้นจีนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดประมาณ 50 บริษัทมีรายได้จากสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิน 50% คุณจึงจะได้ลงทุนกระจายไปในหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ โซลาร์เซลล์ พลังงานน้ำ การป้องกันมลพิษ

หากคุณต้องการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดกับประเทศที่เป็นผู้นำโลกในปัจจุบันอย่างจีน ธีมนี้ก็เหมาะกับคุณมาก KGRN จะมีความเสี่ยงเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และมีจำนวนหุ้นน้อยที่สุดในธีมทั้งหมดที่ถูกพูดถึงในบทความนี้ จึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

ธีมตลาดหุ้นฮ่องกง (EWH)

ธีมตลาดหุ้นฮ่องกงจะลงทุนใน iShares MSCI Hong Kong ETF ลงทุนในหุ้นฮ่องกง H-shares ตามดัชนี MSCI Hong Kong 25/50 ซึ่งเป็นการคำนวณแบบ Free-float adjusted Market Capitalisation ที่มีหุ้นกลางถึงหุ้นใหญ่ของตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งคิดเป็น 85% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด 

การลงทุนในธีม EWH หรือธีมตลาดหุ้นฮ่องกงนั้น เป็นการลงทุนตามดัชนี MSCI Hong Kong 25/50 ซึ่งในปัจจุบันถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 31 ตัว โดยเป็นหุ้นที่มีขนาดกลางไปใหญ่ที่ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น ประกันภัย การเงินและธนาคาร ภาคอสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอาหาร การสื่อสาร และการคมนาคม 

หากคุณต้องการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง หุ้นจีนในตลาดหุ้นพัฒนาแล้วธีมนี้ก็เหมาะกับคุณ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

ทั้งหมดนี้คือแผนลงทุนหุ้นจีนใน Jitta Wealth ที่ทีมงานสรุปมาให้คุณ ซึ่งแต่ละนโยบายและแผนลงทุนก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่มีความต้องการแตกต่างกันออกไปตามสินทรัพย์และอุตสาหกรรมที่ลงทุน 

คุณอาจสงสัยว่าทำไมไม่มีแผน Global ETF อยู่ในนี้? หากคุณเจาะลึกไปที่นโยบายลงทุนของ Global ETF จะพบว่า นโยบายนี้ลงทุนหุ้นจีนด้วยเช่นกัน แต่ที่ไม่ได้นำมารวมเอาไว้ เพราะนโยบายนี้ไม่ได้ลงทุนเฉพาะเจาะจงในหุ้นจีน และจะเน้นที่การลงทุนหุ้นทั่วโลกเพื่อกระจายความเสี่ยงมากกว่า

หากคุณต้องการลงทุนหุ้นจีนรายตัวแบบ VI สไตล์ Warren Buffett ลองเข้าไปดูข้อมูลแผน Jitta Ranking หุ้นจีนหรือ Jitta Ranking ฮ่องกง 

ถ้าคุณต้องการลงทุนแบบโฟกัสไปที่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะ และมั่นใจว่ารับความเสี่ยงได้สูง แผน Jitta Ranking หุ้นเทคโนโลยีจีน ก็อาจเหมาะกับคุณ

และหากคุณต้องการลงทุนในธีมเมกะเทรนด์ที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต การลงทุนในธีมที่เกี่ยวข้องกับจีนก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ รวมไปถึงธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ มากมายที่มีโอกาสเปลี่ยนโลกในอนาคตด้วยเช่นกัน ไปดูธีมทั้งหมดได้ที่นี

เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณได้คำตอบ เกี่ยวกับแผนลงทุนจีนทั้งหมดใน Jitta Wealth สนใจเปิดพอร์ตลงทุนที่นี่

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด