รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นพลังงานสะอาด’ กับ ICLN

25 มีนาคม 2565DIYJitta WealthOptimizeThematic

ไฮไลต์

 • พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน กำลังเป็นเมกะเทรนด์ที่รัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ วางแผนชัดเจน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว 
 • ปัจจุบันโลกพึ่งพาการใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิล ซึ่งสร้างมลภาวะให้กับโลกมายาวนานเป็นร้อยๆ ปี ขณะที่พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้ เมื่อก่อนต้นทุนในการผลิตสูง แต่ตอนนี้ต้นทุนถูกลง จนภาคธุรกิจและครัวเรือนสามารถลงทุนซื้อมาใช้เองได้ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ รถยนต์ไฟฟ้า (EV)
 • iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) เป็น Passive ETF ลงทุนตามดัชนีอ้างอิง S&P Global Clean Energy Index ที่รวบรวมบริษัทที่เกี่ยวข้องในธุรกิจพลังงานสะอาดมากกว่า 70 บริษัท
 • 5 บริษัทไส้ใน ICLN ที่ทำธุรกิจพลังงานสะอาด มีรายได้และกำไรสุทธิเติบโต ได้แก่ บริษัท Vestas Wind Systems บริษัท Enphase Energy บริษัท Consolidated Edison บริษัท Ørsted และบริษัท SolarEdge Technologies

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบโลก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในประเทศผู้ผลิตน้ำมัน และปัจจัยสภาพอากาศและภัยพิบัติ ส่งผลให้ราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จำนวนรถยนต์เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย รถยนต์ที่ใช้น้ำมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นอากาศ จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อน 

ไม่เฉพาะรถยนต์เท่านั้น การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ กำลังสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้เช่นเดียวกัน และเป็นปัญหาที่หลายประเทศต้องให้ความสำคัญและหาทางออกอย่างเร่งด่วน 

กุญแจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการเปลี่ยนมาใช้ ‘พลังงานสะอาด’ หรือ ‘พลังงานทดแทน’ ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่สร้างมลภาวะให้กับโลกหรือส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

หลายประเทศตอบรับและพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดมาโดยตลอด ซึ่งการเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศ สรุปออกมา ดังนี้

 • สหรัฐอเมริกา ได้ลงนามกลับไปในข้อตกลง Paris Agreement หลังจากถอนตัวออกไป ภายใต้ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ในปี 2564 โดยมีแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนดังนี้
  • ใช้พลังงานสะอาด 100% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
  • สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ การคมนาคม และพลังงาน ให้สามารถที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้
  • ให้การสนับสนุนประเทศอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
 • จีน ประเทศที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด โดยรัฐบาลให้การสนับสนุน รวมไปถึงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ และส่งออกสินค้าพลังงานสะอาดมากที่สุดในโลกอีกด้วย
  • จัดสรรงบประมาณกว่า 360,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการลงทุนด้านพลังงานสะอาด ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563 และวางแผนจะใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วน 35% ของการใช้ไฟฟ้า ภายในปี 2573
  • สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดระยะยาว ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
 • อินเดีย ประเทศที่มีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทั้งโลก และมีแผนการที่ชัดเจนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด โดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ดังนี้
  • จะบรรลุกำลังการผลิตพลังงานสะอาด 175 กิกะวัตต์ (GW) ภายในปี 2565 และจะขยายเป็น 500GW ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นแผนการเพิ่มกำลังผลิตที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดโลก
  • มีกำลังการผลิตพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น 286% ในช่วงกว่า 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถผลิตได้มากกว่า 150GW คิดเป็น 39% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆ ประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เช่น เยอรมนี เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส โดยทั่วโลกเห็นพ้องกันว่า พลังงานสะอาดสามารถทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพราะเป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ และสามารถผลิตใช้ได้อย่างไม่มีจำกัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานแห่งอนาคตโดยแท้จริง

อุตสาหกรรมอื่นๆ เริ่มผลิตสินค้าที่ใช้พลังงานสะอาดแทนที่พลังงานในรูปแบบเดิม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (EV) แผงโซลาร์เซลล์ที่มีราคาลดลงจนเข้าถึงได้ และหลายโรงงานใช้พลังงานลมน้ำ แทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิม ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ดีมาก

นักลงทุนเริ่มมองเห็นโอกาสการเติบโตและเมกะเทรนด์พลังงานสะอาด จึงเกิดความสนใจจะลงทุนและเติบโตไปในอุตสาหกรรมนี้ จึงเกิดทางเลือกการลงทุนอย่าง iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) ขึ้นมา ทีมงาน Jitta Wealth จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ ICLN ว่ามีความน่าสนใจอย่างไร และลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดอะไรบ้าง

‘หุ้นพลังงานสะอาด’ ต้องลงทุนใน ICLN

iShares บริษัทจัดการลงทุนที่บริหาร ETF (Exchange Trade Fund) มูลค่าใหญ่ที่สุดในโลก มีความมุ่งหวังในการมองหาโอกาสดีๆ ลงทุนในธุรกิจเมกะเทรนด์ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

ยกตัวอย่างเช่น นวัตกรรมที่ทันสมัย โมเดลธุรกิจแบบใหม่ รวมไปถึงพลังงานสะอาด ที่จะเข้ามาทดแทนพลังงานรูปแบบเดิม ที่จะมีปริมาณการใช้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโลก เพื่อให้ธรรมชาติคงอยู่กับโลกนี้ได้อย่างยั่งยืน

ICLN เป็น Passive ETF ลงทุนตามดัชนีอ้างอิง S&P Global Clean Energy Index ที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ประกอบไปด้วย

 • เชื้อเพลิงเอทานอล
 • พลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพ
 • พลังงานลม
 • แผงโซลาร์เซลล์
 • เชื้อเพลิงชีวภาพ
 • พลังงานแสงอาทิตย์
 • พลังน้ำ
 • เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)

Jitta Wealth มองเห็นถึงโอกาสลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทั่วโลก ก่อนหน้านี้เราเปิดธีมพลังงานสะอาดจีน ลงทุนใน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) ซึ่งเป็น Passive ETF เช่นเดียวกัน แต่เพื่อตอบสนองความต้องการลงทุนในธีมพลังงานสะอาดที่กว้างมากขึ้น เราจึงได้คัดเลือก ICLN มาเป็นทางเลือกให้คุณ

ICLN เป็น Thematic ETF ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดโลกที่มูลค่า AUM (Assets Under Management) ใหญ่ที่สุด รายละเอียดที่คุณควรรู้ ก่อนจะเลือก ICLN มีดังนี้

 • มีมูลค่า AUM ประมาณ 4,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ 9 มีนาคม 2565
 • มีค่า Expense Ratio ที่ 0.42%
 • เปิด ETF มาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2551
 • ลงทุนครอบคลุมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดทั่วโลก

นี่คือ ข้อมูลที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ICLN ตัวแทนของธีมพลังงานสะอาด ที่คุณจะได้ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะประเทศใด 

อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทีมงาน Jitta Wealth จะพาคุณไปส่องไส้ใน 5 บริษัทที่มีสัดส่วนการลงทุนรวมกันมากกว่า 1 ใน 3 ของมูลค่า AUM ของ ICLN เพื่อให้คุณเห็นภาพธุรกิจพลังงานสะอาดว่า คุณกำลังลงทุนในบริษัทอะไรบ้าง

หุ้นพลังงานสะอาด

5 ‘หุ้นพลังงานสะอาด’ ใน ICLN

ธีมพลังงานสะอาด ครอบคลุมธุรกิจทั้งโลก โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นหุ้นของประเทศไหน หากธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานทดแทน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ก็มีโอกาสจะถูกคำนวณในดัชนีอ้างอิงของ ICLN 

ข้อมูลสัดส่วนการลงทุน ICLN มีเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัท โดยใช้ข้อมูลทางการเงินจากบริษัทซอฟต์แวร์ FactSet Research Systems และข้อมูลด้านความยั่นยืนจาก S&P Global Sustainable1 เพื่อค้นหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด โดย 5 บริษัทที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดใน ICLN มีดังนี้

Vestas Wind Systems

บริษัทสัญชาติเดนมาร์ก ผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อตั้งขึ้นในปี 2488 และขยายธุรกิจออกไปในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดย Vestas Wind Systems ถูกจัดเป็นบริษัทกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี 2556 บริษัทมีความมุ่งหวังจะพัฒนากังหันลมที่ช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมที่ดีที่สุด ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่มพลังงานสะอาดที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทุกที่ทั่วโลก 

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Vestas Wind Systems

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ% เปลี่ยนแปลง
256415,587+5.18%167.0-78.67%
256314,819+22.00%765.0+8.66%
256212,147+19.86%704.0+2.92%
ข้อมูล: Morningstar ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วย: ล้านยูโร

Enphase Energy

บริษัทเทคโนโลยีพลังงานระดับโลก และเป็นซัปพลายเออร์ชั้นนำด้านระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase Energy นำเสนอโซลูชันที่ชาญฉลาดและใช้งานง่าย เชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดเก็บ และการจัดการพลังงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้เลย

Enphase Energy มีจุดมุ่งหวังจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์ ให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ปลอดภัยเพื่อโลกอย่างยั่งยืน

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Enphase Energy

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ% เปลี่ยนแปลง
25641,382+78.46%145.4+8.55%
2563774.4+24.04%134.0-16.85%
2562624.3+97.47%161.1+1,485.98%
ข้อมูล: Jitta ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Consolidated Edison

บริษัทพลังงานรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Consolidated Edison นำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดแก่ลูกค้า ผ่านบริษัทในเครือ เช่น บริษัท Orange and Rockland Utilities บริษัท Con Edison Solutions บริษัท Con Edison Energy บริษัท Con Edison Development และบริษัท Con Edison Transmission

Consolidated Edison มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นผู้นำในการส่งมอบพลังงานสะอาดในอนาคต และบริษัทมีแผนอย่างชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาด เพื่อความยืดหยุ่น และความปลอดภัยของผู้ใช้พลังงาน

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Consolidated Edison

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ% เปลี่ยนแปลง
256413,676+11.68%1,346+22.25%
256312,246-2.61%1,101-18.02%
256212,574+1.92%1,343-2.82%
ข้อมูล: Jitta ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Ørsted

บริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในเดนมาร์ก เป็นผู้พัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ง Ørsted พัฒนาประมาณ 30% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งทั่วโลก บริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าในสัดส่วน 90% จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และมีเป้าหมายว่าจะผลิตพลังงานให้ได้เกิน 99% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2568 

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Ørsted

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ% เปลี่ยนแปลง
256469,169+86.43%10,222-32.35%
256337,101-37.48%15,110+132.25%
256259,338-13.56%6,506-63.50%
ข้อมูล: Morningstar ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วย: ล้านโครเนอเดนมาร์ก

SolarEdge Technologies

ผู้ให้บริการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบตรวจสอบสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ โดยมีสำนักงานใหญ่ในอิสราเอล ปัจจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในหลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น SolarEdge Technologies ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ SolarEdge Technologies

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ% เปลี่ยนแปลง
25641,964+34.58%169.2+20.56%
25631,459+2.36%140.3-4.25%
25621,426+52.11%146.5+13.75%
ข้อมูล: Jitta ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คุณจะเห็นได้ว่า 5 ‘หุ้นพลังงานสะอาด’ จาก ICLN มาจากทุกมุมโลก ข้อมูลจากเว็บไซต์รายงานว่า ลงทุนหุ้นบริษัทด้านพลังงานสะอาดมากกว่า 13 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก แคนาดา จีน และโปรตุเกส ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดที่มีโอกาสเติบโตจากทั่วโลก

ธุรกิจพลังงานสะอาดยังคงเป็นเมกะเทรนด์ เป็นแนวโน้มใหญ่มากๆ ที่หลายๆ ประเทศให้ความสำคัญมากขึ้น และยังมีโอกาสเติบโตใน 10-20 ปีข้างหน้า เมื่อพลังงานฟอสซิลที่มนุษย์ใช้กันมานานกว่าศตวรรษ ขาดแคลนและกำลังจะหมดลง ในที่สุดราคาพลังงานเหล่านี้อาจจะแพงมากขึ้น ถึงเวลาที่ทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานแห่งอนาคตอยู่ดี

หลังจากที่คุณอ่านบทความนี้จบ คุณคงจะได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นว่า ทำไมถึงควรลงทุนในธีมพลังงานสะอาด และ ICLN จะตอบโจทย์การลงทุน Thematic ETF ให้คุณหรือไม่

หากคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งด้วยพอร์ตลงทุนระยะยาว กับกองทุนส่วนบุคคล Thematic คุณสามารถเลือกจัดพอร์ตเอง โดยเลือกได้สูงสุด 5 ธีมร่วมกับธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ผ่านแผน Thematic DIY หรือจะให้ AI ของ Jitta Wealth วิเคราะห์และเลือกธีมที่น่าลงทุนที่สุดมาจัดพอร์ตให้ 4 ธีมผ่าน Thematic Optimize

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘หุ้นพลังงานสะอาด’ และธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ที่น่าสนใจของ Jitta Wealth ได้ที่ https://jittawealth.com/thematic/CLEAN-ENERGY หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ทาง Line ID: @JittaWealth 


กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็น WealthTech แห่งแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน


อ้างอิง

 1. ‘ราคาน้ำมัน’ ขึ้น หรือ ลง มีปัจจัยจากอะไร? https://www.bangkokbiznews.com/business/975666
 2. โจ ไบเดน ผู้เริ่มเปลี่ยนโลกด้วยปลายปากกา https://thestandard.co/joe-biden-climate-plan/
 3. จับตาทั่วโลกมุ่งแก้ปัญหาโลกร้อนในเวทีประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ COP26 https://thestandard.co/26th-united-nations-climate-change-conference/
 4. พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน https://jitta.co/3CqvnM1
 5. Renewable Energy – India has the largest renewable energy expansion plan globally https://jitta.co/3tHWz4V
 6. Vestas https://www.vestas.com/en
 7. Enphase Energy https://enphase.com/
 8. conEdison – Our Clean Energy Commitment https://www.coned.com/en/our-energy-future/our-energy-vision/our-energy-future-commitment
 9. SolarEdge US https://www.solaredge.com/
 10. KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | KGRN https://kraneshares.com/kgrn/

อ่านบทความ Thematic ETF ที่เกี่ยวข้อง

ลงทุน ETF ต่างประเทศ งบ 50,000 หรือ 100,000 บาท แบบไหนดี

รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นเมตาเวิร์ส’ กับ METV

‘หุ้นแตกพาร์ หุ้นปันผล’ คืออะไร ส่งผลต่อมูลค่าพอร์ตอย่างไร

รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นเฮลท์แคร์จีน’ กับ KURE

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด