วิธีเก็บเงินรอลงทุนเสี่ยงต่ำ แต่ +5% ต่อปี ชนะเงินฝากดอกเบี้ยสูง

5 มิถุนายน 2567Jitta Money

มองหาที่พักเงินที่ให้คุณได้พักใจ สะสมเงินก้อนก่อนลงทุนแบบไม่เสียโอกาส เงินเติบโต +5% ความเสี่ยงต่ำ ย้ายไปลงทุนหุ้นต่างประเทศได้เลย ไม่ต้องเอากลับไทย มาทางนี้

ในฐานะนักลงทุน เราทุกคนรู้ดีว่าการเก็บเงินสดไว้เฉยๆ เท่ากับมองดูเงินลดมูลค่าลงเรื่อยๆ เพราะเงินเฟ้อ

เราเลยต้องหาที่พักเงินที่ให้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้ออยู่ตลอดเวลา และที่แห่งนั้นต้องให้เราย้ายเงินไปซื้อหุ้นและสินทรัพย์อื่นๆ ได้สะดวกคล่องตัวด้วย!

ซึ่งนอกจากบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยประมาณ 0.5%-3% ต่อปี กับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ดอกเบี้ยประมาณ 0.5%-5% ต่อปีแล้ว

ก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่ความเสี่ยงต่ำ ให้ผลตอบแทนประมาณ 5% ต่อปี และโยกเงินไปลงทุนหุ้นและ ETF ในสหรัฐฯ ได้ลื่นไหลสุดๆ

นั่นก็คือ Jitta Money ที่ลงทุนใน Money Market พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้น ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนล่าสุด 5.16% ต่อปี* นั่นเอง

ซึ่ง Jitta Money จะแบ่งเงินลง ETF ตราสารหนี้ระยะสั้นสหรัฐฯ 2 กองเท่าๆ กันเพื่อกระจายความเสี่ยง และใช้เทคโนโลยีปรับพอร์ตอัตโนมัติรักษาสัดส่วน 50:50 นี้ตลอดเวลา 

เมื่อคุณพร้อมนำเงินไปลงทุนหุ้นสหรัฐฯ กับ Jitta Ranking หรือกระจายความเสี่ยงทั่วโลกกับ Global ETF หรือลงทุนธีมเมกะเทรนด์กับ Thematic คุณก็ย้ายเงินจาก Jitta Money ไปลงทุนได้เลย ไม่ต้องแลกเงินบาทกลับไทยแล้วแลกดอลลาร์ไปสหรัฐฯ ใหม่หลายรอบ 

นโยบายนี้อาจฟังดูเรียบง่ายไม่หวือหวา แต่ผลลัพธ์ที่ได้น่าทึ่งกว่าการฝากเงินในบัญชีเงินฝากธรรมดาๆ 

Jitta Wealth ได้จำลองตัวอย่างนักลงทุน 3 คน คนแรกสะสมเงินรอลงทุนใน Jitta Money คนที่สองสะสมเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงที่ให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามจำนวนเงิน และคนสุดท้ายเลือกสะสมเงินในบัญชีออมทรัพย์ปกติ เพื่อให้คุณจะได้เห็นภาพชัดขึ้น

เปรียบเทียบผลลัพธ์ ลงทุน Jitta Money กับบัญชีเงินฝาก

นางดีใจ กับ Jitta Money

นางดีใจ ให้เงินเติบโตแบบสบายใจ ผลตอบแทนดีแต่เสี่ยงต่ำด้วย Jitta Money +5.16%* ต่อปี

เริ่มต้นด้วยเงิน 10,000 บาท และ DCA ในพอร์ต Jitta Money เดือนละ 1,000 บาท ทุกเดือน โดยมีเป้าหมายว่า ถ้าครบ 100,000 บาทจะเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นอย่าง Global ETF แผนเติบโต** 

นางดีใจใช้วิธีนี้เก็บเงินแสนได้ในระยะเวลาเพียง 6 ปี 2 เดือนเท่านั้น จากนั้นนำเงินนี้ไปลงทุนต่อตามที่ตั้งใจเอาไว้ และยังหมั่น DCA ทุกๆ เดือน เดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิม 

ตั้งแต่เริ่มต้นเก็บเงินรอลงทุนด้วย Jitta Money และนำเงินก้อนมาลงทุนต่อ รวมระยะเวลา 20 ปี นางดีใจก็มีเงินอยู่ในพอร์ตกว่า 573,215.34 บาท

นางใจเย็น กับบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง

นางใจเย็น เก็บเงินในบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง 3%*** ต่อปี 

เริ่มต้นด้วยเงิน 10,000 บาท และ ฝากเงินใส่ในบัญชีเงินฝากดอกเบี้ย 3% เดือนละ 1,000 บาท ทุกเดือน โดยมีเป้าหมายว่า ถ้าครบ 100,000 บาทจะเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นอย่าง Global ETF แผนเติบโต** 

นางใจเย็นใช้วิธีนี้เก็บเงิน 100,000 บาทได้ในระยะเวลากว่า 7 ปี

และนำเงินไปลงทุนต่อตามที่ตั้งใจเอาไว้ และหมั่น DCA ทุกๆ เดือน เดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิม 

ตั้งแต่เริ่มต้นเก็บเงินรอลงทุนในบัญชีเงินฝากและนำเงินก้อนมาลงทุนต่อ รวมระยะเวลา 20 ปี นางใจเย็นมีเงินอยู่ในพอร์ต 532,462.41 บาท

นางชลาชิล กับบัญชีเงินฝากปกติ

นางชลาชิล เก็บเงินในบัญชีเงินฝากดอกเบี้ย 0.3% ต่อปี 

เริ่มต้นด้วยเงิน 10,000 บาท และ ฝากเงินใส่ในบัญชีเงินฝากดอกเบี้ย 0.3% เดือนละ 1,000 บาท ทุกเดือน โดยมีเป้าหมายว่า ถ้าครบ 100,000 บาทจะเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นอย่าง Global ETF แผนเติบโต** 

นางชลาชลใช้วิธีนี้เก็บเงิน 100,000 บาทได้ในระยะเวลากว่า 7 ปี 6 เดือน

และนำเงินไปลงทุนต่อตามที่ตั้งใจเอาไว้ และหมั่น DCA ทุกๆ เดือน เดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิม 

ตั้งแต่เริ่มต้นเก็บเงินรอลงทุนในบัญชีเงินฝากและนำเงินก้อนมาลงทุนต่อ รวมระยะเวลา 20 ปี นางชลาชลก็มีเงินอยู่ในพอร์ตเพียง 506,677.38 บาท

ความเสี่ยงต่างกัน ผลลัพธ์ก็ต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาครับ Jitta Money เป็นตราสารหนี้ระยะสั้น นโยบายที่ความเสี่ยงต่ำที่สุดของ Jitta Wealth ในตอนนี้ 

ให้เงินของคุณได้เติบโตแบบสบายใจ ผลตอบแทนดี ความเสี่ยงต่ำด้วย Jitta Money 

ที่เราได้คัดเลือก ETF พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นที่ดีที่สุดมากให้แล้ว  พร้อมกระจายความเสี่ยง แบ่งเงินเป็น 2 กองเท่ากันอย่างเหมาะสม รีวิวและปรับพอร์ตอัตโนมัติด้วย  

เก็บเงินรอลงทุนให้ดี ต้องเก็บใน Jitta Money เริ่มต้นลงทุน 10,000 บาท เพิ่มทุน 1,000 บาท 

ลงทุนแบบนางดีใจ ให้เงินเติบโตด้วย Jitta Money เริ่มต้นได้ที่นี่

พร้อมทำตามแผนตั้งค่าฝากเงินอัตโนมัติ (DCA) ในแอป Jitta Wealth ได้เลย 

เก็บเล็กผสมน้อยให้ถูกที่ เงินเติบโตดีรอวันพร้อมลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้น หรือเอาไว้เป็นที่เก็บเงินความเสี่ยงต่ำแบบยาวๆ ก็ได้ครับ เริ่มได้เลยด้วย Jitta Money  


หมายเหตุ: 

*ผลตอบแทนของ Jitta Money คำนวณจาก 30-Day SEC Yield หลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)

**Global ETF แผนเติบโต ผลตอบแทนคาดหวัง 8% ต่อปี หักค่าธรรมเนียมบริหารจัดการแล้ว

***เป็นดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันไดที่มีเงื่อนไขคือฝาก 10,000 บาทแรกจะรับดอกเบี้ย 3% ส่วนที่เหลือจะได้รับดอกเบี้ย 1.5%
ผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจความเสี่ยง นโยบาย เงื่อนไขผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด