รู้จัก ‘ETF พลังงานสะอาดจีน’ ที่โตมากกว่า 100% ในรอบ 1 ปี

23 มิถุนายน 2564Jitta WealthThematic

ถ้ายังจำกันได้ เมื่อหลายปีก่อน จีนประสบวิกฤตมลพิษทางอากาศทั่วประเทศ ประชาชนต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ตลอดเวลา

โดยในปี 2556 ค่าเฉลี่ย PM 2.5 ในอากาศต่อปีของจีนสูงกว่า 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3) ส่งผลให้ 7 เมืองในจีนติดอัน 10 เมืองที่มีมลพิษเยอะที่สุดในโลก [1]

นับเป็น Pain Point ของจีนที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน…

รายงานล่าสุดจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ค่าเฉลี่ย PM 2.5 ของจีนในปี 2561-2562 ลดลงต่ำกว่า 50 ug/m3 ไปแล้ว [2]

แม้จะยังเกินเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้ค่าเฉลี่ย PM 2.5 ในอากาศต่อปี ไม่ควรเกิน 10 ug/m3 แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็ต้องยอมรับว่า จีนมีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหามลพิษในประเทศอย่างจริงจัง

ที่ผ่านมารัฐบาลจีนมีความเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตมลพิษของประเทศในหลายๆ ด้าน โดยมีเป้าหมายลดฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังให้ไม่เกิน 35 ug/m3 ผ่าน Action Plan 2561-2563 และเพิ่มมาตรการอื่นๆ เช่น [3]

 • ยกเลิกรถเมล์ใช้น้ำมัน เปลี่ยนมาเป็นรถเมล์พลังงานไฟฟ้า  
 • ห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ในเมือง อนุญาตเฉพาะสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
 • ให้เงินช่วยเหลือประชาชนในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
 • พัฒนาระบบจักรยานเช่า
 • ปิดโรงงานอุตสาหกรรมเก่า
 • ปลูกป่าเพิ่มเติมอย่างจริงจัง

นอกจากนี้จีนยังสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจและเอกชนหันมาลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น แสงอาทิตย์ และลม ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หวังจะลดสัดส่วนการพึ่งพากำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ซึ่งปัจจุบันเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าหลักของประเทศ 

ในช่วง 2552-2562 จีนมีการลงทุนในการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวม 894,600  ล้านดอลลาร์สหรัฐ [4]

ด้วยนโยบายแก้ปัญหาจากรัฐบาลและเม็ดเงินลงทุนมหาศาลนี้เอง ทำให้ธุรกิจด้านพลังงานสะอาดในจีนกำลังมีบทบาทสำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพลังงาน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ลดมลพิษของประเทศ คืนสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศบริสุทธิ์ให้ประชาชน

เมื่อบริษัทจีนต่างๆ หันเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด เพื่อตอบสนองนโยบายระยะยาวและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนอย่างเต็มที่ จึงทำให้หุ้นบริษัทกลุ่มนี้มีศักยภาพในการเติบโตไปกับเมกะเทรนด์ของประเทศได้ในอนาคต

‘ETF พลังงานสะอาดจีน’ ที่น่าสนใจ

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) เป็น 1 ใน ETF (Exchange Traded Fund) ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) ที่ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดในจีนประมาณ 40-50 บริษัท

KGRN เป็น Passive Fund จัดพอร์ตกองทุนให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง MSCI China IMI Environment 10/40 Index โดยหุ้นบริษัทจีนแต่ละตัวที่ถูกคำนวณในดัชนีนี้ จะต้องมีรายได้อย่างน้อย 50% จากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ [5]

 1. พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) 

เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ชีวภาพ ความร้อนใต้พิภพ ความร้อนเข้มข้นจากแสงอาทิตย์

ตัวอย่างบริษัทที่ KGRN ลงทุน คือ Xinyi Solar Holdings อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกง บริษัทผลิตและขายแผงโซลาร์ให้จีนแผ่นดินใหญ่ มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ รวมทั้งให้บริการทำฟาร์มโซลาร์และรับงานพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านดอลลาร์ฮ่องกง)

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
256312,316+35.40%6,584+68.31%
25629,096+18.57%3,912+32.13%
25617,672-19.48%2,960-13.05%
ที่มา: Jitta
 1. การบริหารจัดการน้ำยั่งยืน (Sustainable Water)

เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการวางแนวทางบำบัดน้ำเสียและแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ รวมทั้งพัฒนาระบบการใช้และบำบัดน้ำในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของจีน เพื่อให้น้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างบริษัทที่ KGRN ลงทุน คือ Beijing Enterprise Water อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกง บริษัทพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการระบบจัดการน้ำและธุรกิจอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านดอลลาร์ฮ่องกง)

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
256325,361-10.04%9,730-4.30%
256228,192+15.85%10,167+15.85%
256124,597+16.06%8,776+35.76%
ที่มา: Jitta
 1. สิ่งปลูกสร้างประหยัดพลังงาน (Green Building)

เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาอาคารประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้จะต้องผ่านมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างที่ยั่งยืน

ตัวอย่างบริษัทที่ KGRN ลงทุน คือ Shimao Group Holdings อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบในเมืองสำคัญของจีนแผ่นดินใหญ่ และนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้ในการออกแบบสิ่งปลูกสร้างด้วย

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านดอลลาร์ฮ่องกง)

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
2563160,646+28.79%47,920+23.35%
2562124,733+28.12%38,848+24.32%
256197,355+15.47%31,248+19.42%
ที่มา: Jitta
 1. การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention)

เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาหรือออกแบบการป้องกันมลพิษ ลดกากของเสีย และรีไซเคิลให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ตัวอย่างบริษัทที่ KGRN ลงทุน คือ China Everbright Environment Group อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกง บริษัทให้บริการด้านบริหารโครงการและให้คำปรึกษาในด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงาน น้ำ การก่อสร้าง และเทคโนโลยี

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านดอลลาร์ฮ่องกง)

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
256342,926+14.29%14,104+23.09%
256237,558+37.94%11,458+21.50%
256127,228+35.85%9,431+32.22%
ที่มา: Jitta
 1. การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency)

เป็นกลุ่มที่พัฒนาสินค้าและบริการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนทั่วโลก หนึ่งในสินค้าที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง คือ EV ในกำลังจะมาพลิกโฉมอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ให้เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ที่ใช้น้ำมัน มาเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100%

ตัวอย่างบริษัทที่ KGRN ลงทุน คือ Nio อยู่ในตลาดหุ้น NYSE บริษัทออกแบบ พัฒนา ผลิต และขาย EV ขายในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และเยอรมนี มีการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทั้งแบบซีดานและ SUV (Sport Utility Vehicle)

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
25632,489+121.47%286.8+266.57%
25621,124+56.12%-172.2-362.82%
2561719.8N/A-37.2N/A
ที่มา: Jitta

จะเห็นได้ว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หุ้นบริษัทของ KGRN ที่ทิศทางการเติบโตที่สูงขึ้น ตามงบการเงินที่เติบโต รวมทั้งถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบายของรัฐบาลจีน ในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนธุรกิจพลังงานสะอาดในทุกๆ กลุ่ม

ส่งผลให้ในปี 2563 ผลตอบแทนของ KGRN เติบโตก้าวกระโดด 138.49% บ่งบอกว่า หุ้นในกลุ่มพลังงานสะอาดของจีนส่วนใหญ่มีงบการเงินที่ดี ราคาหุ้นเลยสะท้อนออกมาในมุมบวก รวมไปถึงราคาของ KGRN ด้วย

Jitta Wealth

สำหรับในปี 2564 ผลตอบแทนของ KGRN เติบโตอยู่ประมาณ 5.43% (ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2564) คงต้องรอดูว่า บริษัทต่างๆ ใน KGRN จะมีความเคลื่อนไหวในธุรกิจอย่างไร มีงบการเงินครึ่งปียังเติบโตจากปี 2563 หรือไม่ ซึ่งจะสะท้อนออกมาผ่านราคาหุ้นและ ​ETF 

การลงทุนใน ETF เปรียบเสมือนการซื้อหุ้นทั้งกลุ่ม ในที่นี้คือ การซื้อหุ้นบริษัทด้านพลังงานสะอาดของจีน ดังนั้นผลตอบแทนจาก KGRN เกิดจากการกระจายความเสี่ยงในหุ้น 40-50 ตัว และลงทุนให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ดังนั้นเมื่อผลตอบแทนจากดัชนีเพิ่มขึ้น ราคา KGRN จะเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน

Jitta Wealth จึงเลือก KGRN เข้ามาเป็นตัวแทนของธีมพลังงานสะอาดจีน (China Clean Energy) ในบริการกองทุนส่วนบุคคล Thematic ที่ให้คุณเลือกจัดพอร์ตผสมกับธีมการลงทุนอื่นๆ ที่คุณชื่นชอบได้สูงสุด 5 ธีม ไม่ว่าจะเป็นจีโนมิกส์ กัญชา เทคโนโลยีท่องเที่ยว อีคอมเมิร์ซ คลาวด์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และอีกนับสิบธีม

Jitta Wealth

หากคุณเชื่อมั่นในธุรกิจพลังงานสะอาดจีนว่า จะสามารถเติบโตได้ไปพร้อมกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของรัฐบาล รวมทั้งเทรนด์ธุรกิจทั่วโลกที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โอกาสการลงทุนอยู่ในมือคุณแล้ว 

ลองอ่านความน่าสนใจของ ‘ธีมพลังงานสะอาดจีน’ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนที่ Line @JittaWealth


กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็น WealthTech แห่งแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนลงทุน

ทั้งนี้ในการลงทุนต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้


อ้างอิง

 1. 7 เมืองของจีน ติดโผ 10 อันดับเมืองแห่งมลพิษของโลก https://mgronline.com/china/detail/9560000008468 
 2. Opportunities from China’s Environmental Renaissance https://engage.kraneshares.com/s/5523b137?uuid=7867a02091d58fd7ea6bb0de90ea3634
 3. 6 วิธีการแก้ปัญหา PM2.5 ในจีนที่ได้ผล และไทยควรนำมาปรับใช้ https://www.brandage.com/article/16399/PM-2.5
 4. Renewables 2020 Global Status Report https://www.globalwomennet.org/wp-content/uploads/2020/06/GSR2020_Key-Findings.pdf  
 5. KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF https://kraneshares.com/kgrn/ 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด