แจ้งปรับปรุงระบบซื้อขายหลักทรัพย์ Global ETF และ Thematic

11 มิถุนายน 2566

เนื่องจาก บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด จะมีการปรับปรุงระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ETF ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในช่วงวันที่ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2566 เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในนโยบาย Global ETF และ Thematic ทั้ง DIY และ Optimize เท่านั้น⁠

การปรับปรุงระบบดังกล่าว อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่ต้องการทำรายการ ซื้อ ขาย หรือโอน ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2566 โดยจะส่งผลให้มีระยะเวลาการดำเนินงานเพิ่มมากกว่าปกติ 1 - 2 สัปดาห์⁠

บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากท่านมีข้อสอบถาม หรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของบริษัท โทร 02-460-8888 ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

หรือช่องทางอื่น ดังนี้

หมายเหตุ: การลงทุนในนโยบาย Jitta Ranking สามารถทำได้ปกติ ไม่มีผลกระทบใดๆ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด