ทุกเรื่องที่ต้องรู้...ก่อนจะ ‘ลงทุนต่างประเทศ’ กับ Jitta Wealth

18 พฤษภาคม 2564Global ETFJitta RankingJitta WealthThematic

ไม่ว่าจะเป็น ‘หุ้น’ หรือ ‘ETF’ (Exchange Traded Fund) ที่ Jitta Wealth เลือกไปลงทุน ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศทั้งนั้น

Jitta Ranking ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ และหุ้นเวียดนาม 

Global ETF และ Thematic ลงทุนใน ETF บนกระดานตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

ยกเว้นเพียง Jitta Ranking หุ้นไทยที่ยังลงทุนใน SET และ mai ที่อยู่ในประเทศ

ดังนั้น เงื่อนไขการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศย่อมแตกต่างจากสินทรัพย์ในประเทศแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงินข้ามประเทศ ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการซื้อขายสินทรัพย์ การหักภาษีเงินได้ และการสำแดงภาษีเงินได้

บทความนี้ จะเคลียร์ทุกข้อสงสัย เพื่อให้คุณลงทุนได้อย่างสบายใจ

อัตราแลกเปลี่ยนและการประกันความเสี่ยง

ปัจจุบันมี 2 สกุลเงินต่างประเทศที่ Jitta Wealth ใช้จัดพอร์ตกองทุนส่วนบุคคล คือ ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับซื้อหุ้นและ ETF ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และดงเวียดนาม สำหรับซื้อหุ้นในตลาดหุ้นเวียดนาม

หากในอนาคต Jitta Ranking เปิดกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในหุ้นประเทศอื่นๆ ได้ ก็จะใช้สกุลเงินของประเทศนั้นๆ 

Jitta Wealth

ขั้นตอนและระยะเวลาหลังจากโอนเงินลงทุนเข้ามาที่ Jitta Wealth

 1. แลกเงินและโอนเงินไปต่างประเทศ (2-3 วันทำการ)

Jitta Wealth จะดำเนินการแจ้งการโอนเงินไปต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) โดยจะแลกเงินสกุลบาทไทย เป็นดอลลาร์สหรัฐ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ดำเนินการ หลังจากนั้นจึงโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีผู้รับฝากสินทรัพย์ต่างประเทศ

 1. เข้าซื้อสินทรัพย์ตามที่ได้เลือกนโยบายไว้ (5-7 วันทำการ)

เมื่อได้รับการยืนยันว่า โอนเงินเรียบร้อยแล้ว Jitta Wealth จะเริ่มซื้อสินทรัพย์ตามนโยบายของคุณ โดยซื้อในราคาเฉลี่ยของวันที่ส่งรายการ ทั้งนี้การซื้อสินทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ อาจจะมีปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพคล่องของสินทรัพย์ สัดส่วนการถือครองของต่างชาติ รวมทั้งการยืนยันการซื้อขายที่อาจจะล่าช้ากว่าเดิม ด้วยเงื่อนไขของโซนเวลาที่ต่างกัน

การทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging)

Jitta Wealth จะไม่ได้ทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยเหตุผลดังนี้

 1. พอร์ตลงทุนระยะยาว

ทุกนโยบายลงทุนของ Jitta Wealth ออกแบบมาให้เป็นพอร์ตลงทุนระยะยาว ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1-5 ปี การทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนมีเงื่อนไขว่า ต้องซื้อทุกปี จึงเหมาะกับการลงทุนสินทรัพย์ต่างประเทศระยะสั้นน้อยกว่า 1 ปี  

 1. ผลตอบแทนระยะยาว

Jitta Wealth มีหลักการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนระยะยาว หากมีการทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ก็จะเป็นต้นทุนอีก 1 รายการ ที่คุณต้องจ่ายรายปี นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่จำเป็นอื่นๆ และไม่สามารถการันตีได้ว่า จะช่วยให้คุณได้ประโยชน์ (หากบาทไทยอ่อนค่า) หรือเสียประโยชน์ (หากบาทไทยแข็งค่า) ในวันที่คุณต้องการถอนเงินลงทุน 

หากคุณลงทุน Global ETF แผนสมดุลมาได้ 5 ปี พอร์ตลงทุนเพิ่มขึ้น 33.82% (คิดจากผลตอบแทนทบต้น 6% ต่อปี) หากคุณต้องการถอนเงินลงทุน แต่อยู่ในจังหวะที่ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 3% ผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนรวมก็ยังสามารถชดเชยได้

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

Jitta Wealth มีแนวคิดว่า ค่าธรรมเนียมต่างๆ ควรเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ต้นทุนการลงทุนที่เกิดขึ้น ไม่กัดกินผลตอบแทนที่คุณควรจะได้รับ เราจึงพยายามคิดค่าธรรมเนียมให้ต่ำที่สุด 

Jitta Wealth

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก Jitta Wealth

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 0.5% ต่อปี 
  • Global ETF และ Thematic เงินลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท มีค่าธรรมเนียมการจัดการ 500 บาทต่อปี 
  • Jitta Ranking หุ้นต่างประเทศ เงินลงทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท มีค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,000 บาทต่อปี
 2. ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee) 10% ต่อปี เฉพาะกองทุนส่วนบุคคล Jitta Ranking เท่านั้น จะคำนวณต่อเมื่อพอร์ตลงทุนมีกำไร ปีใดขาดทุน ก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมส่วนนี้

การคำนวณค่าธรรมเนียมจะคิดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เป็นรายวัน เหมือนกับการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก และจะเรียกเก็บรวมเป็นรายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามจริงจากหน่วยงานอื่นๆ

 1. ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Commission) เกิดขึ้นจากการซื้อขายสินทรัพย์
  • ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 0.2% (รวม Global ETF และ Thematic) 
  • ตลาดหุ้นเวียดนาม 0.3% 
 2. ค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน หากต้องการจะลงทุนให้คุ้มกับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ควรลงทุน 960,000 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ 
  • 500 บาทครั้งเดียว สำหรับ Global ETF และ Thematic
  • 1,000 บาทต่อครั้ง สำหรับ Jitta Ranking หุ้นต่างประเทศ
 4. ค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับไทย กรณีถอนเงินจะมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อครั้งต่อพอร์ต  

ระยะเวลาการซื้อขายสินทรัพย์

โดยรวมๆ แล้วระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่คุณโอนเงินลงทุนมาให้ Jitta Wealth จนมาถึงการซื้อสินทรัพย์ตามนโยบายที่คุณได้เลือกไว้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วันทำการ สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และใช้เวลา 20-25 วันทำการ สำหรับลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม

Jitta Wealth

กรณีถอนเงินจากพอร์ตลงทุน คุณสามารถถอนบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. Global ETF และ Thematic ยอดถอนบางส่วนขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยต้องคงเหลือเงินในพอร์ต 110,000 บาท หรือถอนทั้งหมด ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้ายืนยันการถอน
 2. Jitta Ranking หุ้นต่างประเทศ ยอดถอนบางส่วนขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยต้องคงเหลือเงินในพอร์ต 1.1 ล้านบาท หรือถอนทั้งหมด ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้ายืนยันการถอน (ตลาดหุ้นสหรัฐฯ) และประมาณ 30 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้ายืนยันการถอน (ตลาดหุ้นเวียดนาม)

การหักภาษีเงินได้และการสำแดงภาษีเงินได้ 

การลงทุนสินทรัพย์ต่างประเทศในรูปแบบของกองทุนส่วนบุคคลที่ Jitta Wealth ให้บริการอยู่นั้น จะต้องจ่ายภาษีประเภทต่างๆ เหมือนกับการไปลงทุนต่างประเทศด้วยตนเอง ส่วนของภาษีที่ต้องจ่ายจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่ไปลงทุน 

Jitta Wealth

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

การลงทุนที่สหรัฐฯ ในฐานะบุคคลที่ไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศ คุณจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลของหุ้นและ ETF ในอัตรา 30% แต่กำไรส่วนทุนจากการขายสินทรัพย์ (Capital Gain) จะไม่ถูกคำนวณภาษีของสหรัฐฯ 

เงื่อนไขภาษีของสหรัฐฯ จะครอบคลุมทั้ง Jitta Ranking ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ กับหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ Global ETF และ Thematic 

ส่วนภาษีเงินได้ตามกฎหมายของไทย ระบุว่า หากคุณมีเงินได้จากต่างประเทศและนำเงินกลับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น Capital Gain กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ เงินปันผล และดอกเบี้ยเงินฝาก ต้องสำแดงรายการและเงินส่วนนั้นมาคำนวณภาษีเงินได้ แต่จะคำนวณเฉพาะกำไรที่เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่นับเงินต้นที่ลงทุน

อย่างไรก็ตาม เงินได้จากต่างประเทศ หากนำเงินกลับเข้ามาในปีภาษีถัดไป จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณภาษีเงินได้

ตลาดหุ้นเวียดนาม

การลงทุนที่เวียดนาม ในฐานะบุคคลที่ไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศ รายได้จากการลงทุน ในรูปแบบของดอกเบี้ยรับหรือส่วนลดรับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ส่วนเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่ Capital Gain จะไม่ถูกคำนวณภาษีในเวียดนาม 

สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้ตามกฎหมายไทย จะใช้หลักการเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดังนั้นหากนำเงินได้จากเวียดนามกลับเข้าประเทศในปีภาษีถัดไป จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณภาษีเงินได้

เราขอยกตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น หากคุณลงทุนใน Thematic มูลค่าเงินต้น 500,000 บาท แล้วได้กำไรจากการลงทุนเพิ่มอีก 305,255 บาท (คิดจากการลงทุน 5 ปี ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้น 10% ต่อปี) รวมเป็นมูลค่าพอร์ตลงทุน 805,255 บาท

 • หากคุณถอนเงินลงทุน 100,000 บาทกลับประเทศ ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นส่วนของเงินต้น
 • หากคุณถอนเงินลงทุนเพิ่มอีก 400,000 บาทกลับประเทศ ไม่ต้องเสียภาษี เพราะยังอยู่ในส่วนของเงินต้น (รวมเป็นถอนเงินต้น 500,000 บาท)
 • หากคุณถอนเงินลงทุนเพิ่มอีก 100,000 บาทกลับประเทศ ต้องสำแดงภาษียอดนี้ เพราะเป็นส่วน Capital Gain ที่ได้จากการลงทุน (รวมเป็นถอนเงินต้น 500,000 บาท กำไร 100,000 บาท)
 • หากคุณถอนเงินลงทุนทั้งพอร์ต 805,255 บาทกลับประเทศ ต้องสำแดงภาษียอด 305,255 บาท เพราะเป็นส่วน Capital Gain ที่ได้จากการลงทุน (รวมเป็นถอนเงินต้น 500,000 บาท กำไร 305,255 บาท) 

นี่คือ ทุกมิติของการลงทุนต่างประเทศที่เรารวบรวมมาให้คุณ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนกับ Jitta Wealth หากคุณยังมีคำถามในเรื่องอื่นๆ สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook Jitta Wealth และ Line @JittaWealth 

หากคุณมั่นใจแล้วว่า กองทุนส่วนบุคคลคือคำตอบของการลงทุนระยะยาว ลองเข้ามาดูข้อมูลได้ที่


กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็น WealthTech แห่งแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน


บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูล ในอดีต อัตราผลตอบแทนที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด