แจ้งการออกหนังสือรับรองและการดาวน์โหลดเอกสารภาษีปันผล

25 มกราคม 2566

ขออนุญาตแจ้งการให้บริการด้านเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

Frame-201981_1.jpg

1. การออกหนังสือรับรองสินทรัพย์ลงทุน

หนังสือรับรองสินทรัพย์การลงทุน Jitta Wealth คือเอกสารรับรองมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนบุคคลที่คุณถืออยู่ ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด โดยจะระบุมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของแต่ละพอร์ตการลงทุนที่มี ณ วันที่ออกหนังสือรับรอง ซึ่งสามารถใช้เพื่อยื่นขอวีซ่า ยื่นกู้เงิน หรือใช้ยื่นกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการได้

คุณสามารถแจ้งความประสงค์ให้ Jitta Wealth ออกหนังสือดังกล่าว เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และขอเป็นไฟล์หรือเอกสารจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ครับ โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ 200 บาท/ต่อครั้งการออกหนังสือรับรองสินทรัพย์ (รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วยแล้ว)

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสินทรัพย์มีดังนี้

 1. แจ้งขอหนังสือรับรองสินทรัพย์กับเจ้าหน้าที่ทาง Line: @JittaWealth หากต้องการเฉพาะบางพอร์ตการลงทุน ให้แจ้งหมายเหตุมาด้วย
 2. ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท และส่งหลักฐานการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ทาง Line: @JittaWealth
 3. เลือกวิธีจัดส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล ใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ใช้ระยะเวลา 10 วันทำการ

2. ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลภาษี สำหรับยื่นภาษีออนไลน์ (นโยบาย Jitta Ranking ไทย)

ปัจจุบันการยื่นภาษีสามารถดำเนินการผ่านออนไลน์ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า ดังนั้นข้อมูลรายการเงินปันผลและการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ต้องใช้ยื่นขอเครดิตภาษีคืนกับสรรพากรนั้น จึงสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบออนไลน์ของ Investor Portal และยื่นผ่านเว็บไซต์สรรพากรโดยตรง 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลเงินปันผลและการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีดังนี้

 1. ล็อกอิน Investor Portal ได้ที่ https://ivp.tsd.co.th/signin (สมัครสมาชิกที่นี่)

 2. คลิกที่เมนู "ไฟล์ยื่นภาษี"

 3. เลือกปีภาษีที่ต้องการ เลือกหัวข้อ “สำหรับยื่นแบบภาษีฯ ทางอินเทอร์เน็ต” และเลือก "รวมกองทุนส่วนบุคคล"

 4. ด้านล่างให้เลือก “ยอมรับ” และคลิก “ส่งข้อมูลให้สรรพากร”

 5. หน้าต่าง Pop-up จะแสดงขึ้นมา ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกยินยอมให้ส่งต่อข้อมูลไปยังสรรพากร เมื่อยืนยันให้เลือก “ยอมรับ” และคลิก “Submit” 

 6. หลังจากส่งข้อมูลจากเว็บไซต์ Investor Portal เรียบร้อย เข้าไปที่เว็บไซต์สรรพากร https://efiling.rd.go.th/ เพื่อ “เข้าสู่ระบบ”

 7. เมื่อเข้าสู่หน้าแหล่งที่มาของรายได้ ให้ดูในส่วน “รายได้จากการลงทุน” เลือกคำว่า “ระบุข้อมูล” ของหัวข้อ เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไรจากหุ้น/กองทุน (มาตรา 40(4)(ข))

 8. เลือกคำว่า “นำเข้าข้อมูลจาก TSD” ทางด้านมุมซ้ายบน

 9. หน้าจอจะแสดงข้อความว่า “ท่านได้นำส่งข้อมูลไฟล์ภาษีจากระบบ TSD Investor Portal เรียบร้อยแล้ว” สามารถกด “ยอมรับ” และ “อัปโหลดข้อมูล” โดยหลังจากกดอัปโหลดข้อมูล จะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด

ดูวิธีดาวน์โหลดข้อมูลภาษีสำหรับการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

โดยการยื่นขอเครดิตภาษีคืนกับสรรพากรผ่านออนไลน์นั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารครับ ยกเว้นสรรพากรร้องขอ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Jitta Wealth เพื่อไปขอไฟล์ใบปันผลจาก TSD (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ให้ได้ครับ

ช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Jitta Wealth

หมายเหตุ: ในปัจจุบันการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้ ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว เอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินปันผลที่จะเป็นหลักฐานในการขอภาษีคืนก็สามารถใช้บริการออนไลน์ผ่าน Investor Portal ซึ่งข้อมูลของคุณจะถูกส่งไปที่กรมสรรพากร คุณสามารถยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อได้เลยเช่นกัน

ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกรวดเร็วของการยื่นภาษีของท่าน ทีมงาน Jitta Wealth ขอยกเลิกการจัดส่งเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผลทางไปรษณีย์

คุณสามารถรับชมวีดีโอ วิธีส่งเอกสารภาษีปันผล เมื่อลงทุน Jitta Ranking ไทยได้ที่นี่

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด