ฤกษ์ที่ดีคือ ‘เลิกรอ’ ลงทุนกับ Jitta Wealth วันนี้ รับเครดิตค่าธรรมเนียมสูงสุด 100,000 บาท

13 ธันวาคม 2565Global ETFJitta RankingJitta WealthThematic
ฤกษ์ที่ดีคือ 'เลิกรอ'
ฤกษ์ที่ดีคือ 'เลิกรอ'

ศึกษาข้อมูลของแต่ละนโยบายได้ที่ jitta.co/3lissyc 

ขั้นตอนการเข้าร่วมแคมเปญ

1.เข้าแอปพลิเคชัน Jitta Wealth
ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS Android และ Huawei Harmony OS

2.เปิดบัญชีลงทุน Jitta Wealth นโยบายใดก็ได้
สมัครหรือกด ‘+ เพิ่มพอร์ตลงทุน’

3.โอนเงินเข้าบัญชี
กด ‘จัดการเงิน’ แล้วทำตามขั้นตอนบนแอปพลิเคชัน 

4.สำเร็จ
คุณจะได้รับเครดิตค่าธรรมเนียม ภายใน 30 วันทำการหลังจบแคมเปญ

เงื่อนไขแคมเปญ

 1. คุณจะได้รับเครดิตค่าธรรมเนียมจำนวน 100 บาท เมื่อลงทุนทุกๆ 10,000 บาทระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.
  • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงสุด 100,000 บาท/คน/สิทธิ์/บัญชีกองทุนส่วนบุคคลของ Jitta Wealth ตลอดรายการ
  • กรณีมีการโอนเงินลงทุนเข้ามาหลายครั้งภายในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะนับยอดเงินลงทุนทั้งหมดรวมกัน และมอบเครดิตค่าธรรมเนียมตามยอดรวมเงินลงทุนนั้น
 2. เงินลงทุนขั้นต่ำหรือเงินเพิ่มทุนขึ้นอยู่กับนโยบายลงทุนที่คุณเลือก
  1. Global ETF และ Thematic เริ่มต้นลงทุน 50,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
  2. Jitta Ranking เริ่มต้นลงทุน 500,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 50,000 บาท
 3. เครดิตค่าธรรมเนียมสามารถใช้ได้จนครบมูลค่าโดยไม่มีวันหมดอายุ และสามารถใช้ตัดชำระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมตามผลกำไร 10% ของกำไร ถ้ามี
  • ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
  • ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี
 4. เครดิตค่าธรรมเนียมจะถูกเพิ่มเข้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม
 5. เครดิตค่าธรรมเนียมจากแคมเปญนี้จะให้สำหรับเงินลงทุนหรือเพิ่มทุนใหม่เท่านั้น โดยไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนลงทุน
 6. การลงทุนจะเกิดขึ้นภายใน 15 วันทำการหลังจากที่ บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ได้ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ซึ่งในช่วงสิ้นปีอาจมีวันหยุดตามเทศกาลจำนวนมากในหลายประเทศ นักลงทุนควรพิจารณาก่อนลงทุน
 7. คุณสามารถเพิ่มทุน ถอนทุน หรือปิดกองทุนได้ตลอดเวลา โดยการคำนวณค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ และคุณสามารถใช้เครดิตค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขนี้จนครบมูลค่า
 8. เครดิตค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือแปลงเป็นเงินสดได้
 9. บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงอื่นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน
 11. สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official @JittaWealth หรือติดต่อที่เบอร์ 02-460-8888

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ผู้บุกเบิกสตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงอื่นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน


บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด