ลงทุนรับขวัญวันฟ้าใสวันนี้! รับเครดิตค่าธรรมเนียม

15 มิถุนายน 2566Jitta Ranking
ลงทุน Jitta Ranking
ลงทุน Jitta Ranking
ลงทุน Jitta Ranking

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม Jitta Ranking ทุกแผนได้ที่นี่

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับการฝากเงินลงทุนครั้งแรกหรือเพิ่มทุนในนโยบาย Jitta Ranking เท่านั้น ไม่รวมการโอนย้ายเงินลงทุนข้ามพอร์ตจากพอร์ตอื่นๆ เช่น มีการลงทุนในพอร์ต Jitta Ranking เวียดนาม และโอนย้ายเงินจากพอร์ตดังกล่าวไปยังพอร์ต Jitta Ranking จีน จะไม่นับเป็นการลงทุนครั้งแรก
 2. คุณจะได้รับเครดิตค่าธรรมเนียม เมื่อโอนเงินลงทุนและมีหลักฐานการโอนเงินระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23.59 น. ตามรายละเอียดดังนี้
  1. ลงทุนทุก 100,000 บาท รับเครดิตค่าธรรมเนียม 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 
  2. จำกัดสิทธิ์รับเครดิตค่าธรรมเนียมสูงสุด 100,000 บาท/คน/สิทธิ์/บัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ตลอดรายการ 
  3. กรณีโอนเงินหลายยอดเข้ามาลงทุนภายในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะนับทุกยอดรวมกัน และมอบเครดิตค่าธรรมเนียมตามยอดรวมนั้น 
 3. หลังจบกิจกรรม เครดิตค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนจำนวนเงินลงทุน จะถูกนำไปใส่ไว้ในบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ของคุณ ภายใน 30 วัน และทยอยตัดใช้เป็นค่าธรรมเนียมจนหมด โดยไม่มีวันหมดอายุ 
 4. เครดิตค่าธรรมเนียมใช้ตัดชำระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
  1. ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี 
  2. ค่าธรรมเนียมตามผลกำไร 10% ของกำไร ถ้ามี 
  3. ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน 
  4. ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี 
 5. คุณสามารถเพิ่มทุน ลดทุน หรือปิดกองทุนได้ตลอดเวลา โดยการคำนวณค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ 
 6. เครดิตค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแปลงเป็นเงินสดได้ 
 7. บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด 
 8. ผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงอื่นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 9. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official @JittaWealth หรือติดต่อที่เบอร์ 02-460-8888 

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ผู้บุกเบิกสตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด