ลงทุนจีนท้าวิกฤติ พิชิตพอร์ตมังกรทองกับ Jitta Wealth รับเครดิตค่าธรรมเนียม พร้อมลุ้นอั่งเปาพิเศษ!

8 กุมภาพันธ์ 2567DIYJitta RankingThematic

ลงทุนหรือเพิ่มทุนหุ้นจีน

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. เครดิตค่าธรรมเนียมสูงสุด 100,000 บาท สำหรับลูกค้าบลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ที่โอนเงินลงทุนครั้งแรกหรือเพิ่มทุนในพอร์ต Jitta Ranking ประเทศจีน เทคโนโลยีจีน หรือฮ่องกง หรือพอร์ต Thematic DIY ที่ประกอบด้วยธีมตลาดหุ้นจีน เทคโนโลยีจีน บริการสุขภาพจีน พลังงานสะอาดจีน หรือตลาดหุ้นฮ่องกง อย่างน้อย 1 ธีม ภายในวันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 23 ก.พ. 67 เวลา 23:59 น. ตามรายละเอียด ดังนี้
  • ลงทุนทุก 10,000 บาท รับเครดิตค่าธรรมเนียม 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  • กรณีโอนเงินหลายยอดเข้ามาลงทุนภายในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะนับทุกยอดรวมกัน และมอบเครดิตค่าธรรมเนียมตามยอดรวมนั้น
  • กรณีการเพิ่มธีมลงทุนในพอร์ต Thematic DIY จะต้องเพิ่มเงินลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดจึงจะได้รับเครดิตค่าธรรมเนียมและอื่นๆ
 2. ยอดลงทุนครั้งแรกหรือเพิ่มทุนจะไม่รวมการโอนย้ายเงินลงทุนข้ามพอร์ตจากพอร์ตอื่นๆ เช่น มีการลงทุนในพอร์ต Jitta Ranking เวียดนาม และโอนย้ายเงินจากพอร์ตดังกล่าวไปยังพอร์ต Jitta Ranking จีน จะไม่นับเป็นการลงทุนครั้งแรก
 3. กรณีโอนเงินลงทุนเป็นลำดับที่ลงท้ายด้วย 9 เช่น 9 19 29 39 เป็นต้น จะได้รับเครดิตค่าธรรมเนียม 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยอันดับการโอนเงิน จะเรียงเวลาที่โอนเงิน หากมีการแบ่งโอนเงินหลายครั้ง จะนับลำดับจากยอดที่โอนเงินลงทุนยอดแรก เช่น แบ่งโอนเงินลงทุน 500,000 บาท 2 ครั้ง ครั้งละ 250,000 บาท ระบบจะนับลำดับจากเวลาที่โอนเงินยอดแรกเป็นหลัก
  • ตัวอย่าง: นายมั่งคั่ง เพิ่มเงินลงทุนในพอร์ต Jitta Ranking จีนในระยะเวลาแคมเปญ 50,000 บาท และอันดับการโอนเงินลงท้ายด้วย ‘9’
  • ดังนั้น นายมั่งคั่งจะได้รับค่าธรรมเนียมจากการเพิ่มทุน 250 บาท และ ได้รับเครดิตค่าธรรมเนียมอีก 250 จากอันดับการโอนเงินลงท้ายด้วย ‘9’ รวมเป็น 500 บาท
 4. จำกัดสิทธิ์รับเครดิตค่าธรรมเนียมสูงสุด 100,000 บาท/คน/สิทธิ์/บัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ตลอดรายการ
 5. ขั้นต่ำการลงทุนครั้งแรกหรือเพิ่มทุนขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนที่คุณเลือก เช่น
  • Jitta Ranking เริ่มต้นลงทุน 500,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • Thematic DIY เริ่มต้นลงทุน 10,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท
 6. เครดิตค่าธรรมเนียมสามารถใช้ได้จนครบมูลค่า โดยไม่มีวันหมดอายุ และใช้ตัดชำระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมตามผลกำไร 10% ของกำไร ถ้ามี
  • ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
  • ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี
 7. หลังจากจบกิจกรรมวันที่ 23 ก.พ. 67 ผู้ได้รับเครดิตค่าธรรมเนียมตามข้อ (1) จะได้รับแจ้งทางอีเมล ภายในวันที่ 29 ก.พ. 67 หากไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ภายในวันที่ 8 มี.ค. 67 ให้ถือว่าบริษัทมอบเครดิตค่าธรรมเนียมครบถ้วนถูกต้อง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการมอบเครดิตค่าธรรมเนียมตามแคมเปญโดยสมบูรณ์ ไม่สามารถขอเพิ่มเติมในภายหลังได้อีก
 8. ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 67 ถึงวันอังคารที่ 13 ก.พ. 67 และจะกลับมาซื้อขายปกติในวันพุธที่ 14 ก.พ. 67 และตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน จะปิดทำการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 09 ก.พ. 67 ถึง วันพฤหัสที่ 15 ก.พ. 67 และจะกลับมาซื้อขายปกติในวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 67
 9. คุณสามารถเพิ่มทุน ลดทุน หรือปิดกองทุนได้ตลอดเวลา โดยการคำนวณค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ และคุณสามารถใช้เครดิตค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขนี้จนครบมูลค่า
 10. เครดิตค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแปลงเป็นเงินสดได้
 11. บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด