Jitta ครบรอบ 12 ปี สะสมยอดลงทุน ชิงไอเทมพิเศษ Limited Edition

เงื่อนไข

 1. สะสมยอดเงินลงทุนเพื่อรับของที่ระลึก เมื่อโอนเงินลงทุนครั้งแรกหรือเพิ่มทุนในพอร์ตการลงทุน Jitta Wealth นโยบายใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 67 เวลา 0:01 น. ถึงวันที่ 15 พ.ค. 67 เวลา 23:59 น. เพื่อรับของที่ระลึก ดังนี้
  • ยอดเงินลงทุนสะสม 5,000 บาท – 15,000 บาท
   • สมุดโน้ตฉลุลาย Jitta
  • ยอดเงินลงทุนสะสม 15,001 บาท – 50,000 บาท
   • สมุดโน้ตฉลุลาย Jitta + กระเป๋า Gadget
  • ยอดเงินลงทุนสะสม 50,001 บาท – 100,000 บาท
   • สมุดโน้ตฉลุลาย Jitta + กระเป๋า Gadget + หมวกลูกฟูก
  • ยอดเงินลงทุนสะสม 100,001 บาท – 200,000 บาท
   • สมุดโน้ตฉลุลาย Jitta + กระเป๋า Gadget + หมวกลูกฟูก + กระติกเก็บอุณหภูมิ
  • ยอดเงินลงทุนสะสม 200,001 บาท – 600,000 บาท
   • สมุดโน้ตฉลุลาย Jitta + กระเป๋า Gadget + หมวกลูกฟูก + กระติกเก็บอุณหภูมิ + เสื้อคอลเล็กชันพิเศษฉลองครบ 12 ปี Jitta
  • ยอดเงินลงทุนสะสม 600,001 บาท ขึ้นไป
   • สมุดโน้ตฉลุลาย Jitta + กระเป๋า Gadget + หมวกลูกฟูก + กระติกเก็บอุณหภูมิ + เสื้อคอลเล็กชันพิเศษฉลองครบ 12 ปี Jitta + เลือกสีและสกรีนชื่อบนเสื้อ
 2. ยอดเงินลงทุนทุกๆ 10,000 บาท ที่โอนเงินลงทุนระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 67 เวลา 0:01 น. ถึง วันที่ 31 มี.ค. 67 เวลา 23:59 น. จะได้รับเครดิตค่าธรรมเนียม 50 บาท (สูงสุด 100,000 บาท) และนับเป็นยอดสะสมเพื่อรับของที่ระลึก
  • เครดิตค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแปลงเป็นเงินสดได้
  • เครดิตค่าธรรมเนียมจะถูกเพิ่มเข้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ของคุณ ภายในไม่เกิน 60 วัน หลังจบกิจกรรม
  • เครดิตค่าธรรมเนียมสามารถใช้ได้จนครบมูลค่าโดยไม่มีวันหมดอายุ และสามารถใช้ตัดชำระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
   • ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี
   • ค่าธรรมเนียมตามผลกำไร 10% ของกำไร ถ้ามี
   • ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
   • ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี
 3. นักลงทุนที่มียอดตัดเงินอย่างน้อย 1 ครั้ง ผ่านการผูกฟีเจอร์ ‘ฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)’ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 67 เวลา 0:01 น. ถึงวันที่ 15 พ.ค. 67 เวลา 23:59 น. รับพวงกุญแจ ‘คน D(CA)’ 1 ชิ้น ต่อคน
 4. บริษัทฯ จะสรุปยอดเงินลงทุนสะสมของแต่ละบัญชี และแจ้งยืนยันของรางวัลที่ลูกค้าจะได้รับทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 เป็นต้นไป หากมีข้อโต้แย้งใดๆ สามารถติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขข้อมูลได้ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับอีเมล รวมถึงนักลงทุนจะต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลระบุที่อยู่การจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์การรับของที่ระลึก
 5. บริษัทฯ จะเริ่มจัดส่งของที่ระลึกตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 67 เป็นต้นไป
 6. พอร์ตการลงทุนที่เข้าร่วมแคมเปญ จะต้องไม่มีการถอนเงินบางส่วน ถอนทั้งหมดหรือการโยกย้ายภายในระยะเวลาตั้งแต่เริ่มแคมเปญ 15 มี.ค. 67 เวลา 0:01 น. จนถึงวันสิ้นสุดการตรวจสอบ 30 มิ.ย. 67 เวลา 23:59 น. หากมีการดำเนินการดังกล่าวระบบจะไม่นำพอร์ตนั้นมาคำนวณยอดสะสมทั้งหมด
 7. ยอดลงทุนครั้งแรกหรือเพิ่มทุนจะไม่รวมการ โอนย้ายเงินลงทุนข้ามพอร์ตจากพอร์ตอื่นๆ เช่น มีการลงทุนในพอร์ต Jitta Ranking เวียดนาม และโอนย้ายเงินจากพอร์ตดังกล่าวไปยังพอร์ต Jitta Ranking จีน จะไม่นับเป็นการลงทุนครั้งแรกหรือเพิ่มทุน
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกตามยอดเงินสะสมและเงื่อนไขที่กำหนด คนละ 1 เซ็ตเท่านั้น
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 10. บริษัทฯ มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 11. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของที่ระลึก
 12. กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
 13. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

14. สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official @JittaWealth หรือติดต่อที่เบอร์ 02-460-8888


กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ผู้บุกเบิกสตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01ผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงอื่นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน


บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด