แกะกล่องของขวัญวันเกิด จาก Jitta Wealth

1 มีนาคม 2567Jitta Wealth

ลงทุนหรือเพิ่มทุนในเดือนเกิด รับทันทีเสื้อยืด (วัน) เกิดอยากลงทุน Limited Edition จาก Jitta Wealth

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Jitta Wealth ที่เกิดในเดือนเกิดของคุณเท่านั้น ที่สะสมยอดเงินเพิ่มทุนหรือลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท นโยบายใดก็ได้กับ Jitta Wealth
 2. ในการเข้าร่วมรับสิทธิพิเศษประจำเดือนเกิด คุณสามารถเพิ่มทุนในพอร์ตลงทุนปัจจุบันหรือเปิดพอร์ตใหม่ในนโยบายใดก็ได้กับ Jitta Wealth ภายในเดือนเกิดของคุณ ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของทุกวันที่ 1 จนถึงเวลา 23.59 น. ของสิ้นเดือนนั้นๆ โดยไม่นับรวมการโอนเงินจากพอร์ตอื่น เช่น มีพอร์ตลงทุนในนโยบายอื่นแล้ว และโอนเงินจากพอร์ตดังกล่าวมาจะไม่นับเป็นการเพิ่มทุน
 3. เงินลงทุนขั้นต่ำหรือเงินเพิ่มทุนขึ้นอยู่กับนโยบายลงทุนที่คุณเลือก
  • นโยบาย Global ETF Thematic และ Jitta Money เริ่มต้นลงทุน 10,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • นโยบาย Jitta Ranking เริ่มต้นลงทุน 500,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 50,000 บาท
 4. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ทีมงานจะแจ้งผู้ที่ได้รับของขวัญผ่านทางอีเมล พร้อมแบบฟอร์มกรอกที่อยู่จัดส่ง ภายในวันที่ 8 ของทุกเดือน ซึ่งต้องกรอกฟอร์มภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากไม่ได้กรอกฟอร์ม ให้ถือว่าบริษัทมอบของขวัญให้แล้วตามแคมเปญโดยสมบูรณ์ ไม่สามารถขอเพิ่มเติมในภายหลังได้อีก
 5. ของขวัญพิเศษ เสื้อยืด (วัน) เกิดอยากลงทุน Limited Edition จะจัดส่งให้คุณภายในเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่กรอกฟอร์มรับรางวัล
 6. จำกัดสิทธิ 1 บัญชี โดยนับจากเลขที่บัตรประชาชน 1 หมายเลข ต่อของขวัญ 1 ชิ้น
 7. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของขวัญพิเศษ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงอื่นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน
 10. สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official @JittaWealth หรือติดต่อที่เบอร์ 02-460-8888
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด