Jitta ครบรอบ 11 ปี มอบของขวัญพิเศษเพื่อนักลงทุน

29 มีนาคม 2566Jitta Wealth

ขั้นตอนการเข้าร่วมแคมเปญ

สำหรับคนลูกค้าปัจจุบันของ Jitta Wealth เท่านั้น 

1.เข้าแอปพลิเคชัน Jitta Wealth
ล็อกอินเข้าบัญชีของคุณ

2.เพิ่มเงินลงทุนหรือเปิดพอร์ตใหม่
เลือกพอร์ตที่ต้องการเพิ่มทุน เลือก ‘จัดการเงิน’ จากนั้น ‘ฝากเงิน’ หรือเปิดพอร์ตใหม่

3.โอนเงินเข้าบัญชี
ทำตามขั้นตอนบนแอปพลิเคชัน 

4.สำเร็จ
คุณจะได้รับหนังสือ ‘Jitta Wisdom รวมเรื่องสั้นเพื่อการลงทุนระยะยาว’ 

เงื่อนไขแคมเปญ

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีเงินลงทุนกับ Jitta Wealth ก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.

2. ในการเข้าร่วมแคมเปญ คุณสามารถเพิ่มทุนในพอร์ตลงทุนปัจจุบันหรือเปิดพอร์ตใหม่ในนโยบายใดก็ได้กับ Jitta Wealth ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 00.01 น. – 30 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น. โดยไม่นับรวมการโอนเงินจากพอร์ตอื่น เช่น มีพอร์ตลงทุนในนโยบายอื่นแล้ว และโอนเงินจากพอร์ตดังกล่าวมาจะไม่นับเป็นการเพิ่มทุน

3. เงินลงทุนขั้นต่ำหรือเงินเพิ่มทุนขึ้นอยู่กับนโยบายลงทุนที่คุณเลือก

  • นโยบาย Global ETF และ Thematic เริ่มต้นลงทุน 50,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • นโยบาย Jitta Ranking เริ่มต้นลงทุน 500,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 50,000 บาท

4. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเข้าร่วมแคมเปญ ทีมงานจะสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับของขวัญและแจ้งให้ทราบทางอีเมลภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 หากมีข้อโต้แย้งใดๆ สามารถติดต่อทีมงานได้ที่ Line Official @JittaWealth เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

5. ของขวัญพิเศษหนังสือ ‘Jitta Wisdom’ จะจัดส่งให้คุณภายในเดือนกันยายน 2566

6. จำกัดสิทธิ 1 บัญชี โดยนับจากเลขที่บัตรประชาชน 1 หมายเลข ต่อของขวัญ 1 ชิ้น
7. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของขวัญพิเศษ

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

9. บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
10. ผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงอื่นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน

11. สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official @JittaWealth หรือติดต่อที่เบอร์ 02-460-8888


กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ผู้บุกเบิกสตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงอื่นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด