อยากลงทุน ต้องได้ลง! ลงทุน Global ETF และ Thematic เริ่มต้น 10,000 บาท

15 สิงหาคม 2566Global ETFThematic

อยากลงทุน ต้องได้ลง เริ่มลงทุน 10,000 บาท ได้เลย 👉🏻  link.jittawealth.co/cG6pGzQmbCb

รายละเอียดการลงทุนเริ่มต้น 10,000 บาท และ เพิ่มทุน 1,000 บาท

 1. การลงทุนเริ่มต้น 10,000 บาท และเพิ่มทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทนี้ สำหรับพอร์ต Global ETF และ Thematic ทั้งแผน DIY และ Optimize เท่านั้น
 2. ขั้นต่ำการถอนทุน 50,000 บาท โดยต้องคงเงินในพอร์ตอย่างน้อย 10,000 บาท หากไม่ถึงจำเป็นต้องถอนทั้งหมด
 3. รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทุน 10,000 บาท มีดังนี้
  1. ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี
  2. ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน พิเศษ: พอร์ตที่เงินลงทุนรวมต่ำกว่า 100,000 บาท คิด 0.1% ต่อปี ไม่มีขั้นต่ำต่อเดือน พอร์ตที่เงินลงทุนรวมเท่ากับหรือเกินกว่า 100,000 บาทไปแล้ว จะมีค่าธรรมเนียม 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือนตามปกติ และจะไม่ได้รับการยกเว้นขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือนได้อีก
  3. ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี พิเศษ: ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศอัตรา 0.5% ของยอดเงินโอนในแต่ละครั้ง โดยจะหักสะสมรวมไม่เกิน 500 บาทต่อพอร์ต เมื่อหักรวมถึง 500 บาทแล้ว จะไม่คิดค่าโอนในครั้งต่อๆ ไปอีก
 4. กรณีที่เปิดพอร์ต Global ETF Thematic แผน DIY หรือ Optimize อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้โอนเงินลงทุน สามารถเริ่มลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นขั้นต่ำ 10,000 บาท ได้เลย หรือหากมีการลงทุนไปแล้ว สามารถเพิ่มทุน 1,000 บาทได้เช่นกัน
 5. หลักการลงทุนในนโยบาย Global ETF และ Thematic แผน DIY กับ Optimize ยังคงเป็นเช่นเดิม ทั้งการวิเคราะห์เลือก ETF และการปรับพอร์ตอัตโนมัติ โดยจะจัดสรรสินทรัพย์ผ่านการซื้อขายหุ้นแบบ Fractional Share สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fractional Share ได้ที่ 👉 jitta.co/3Y8pEpb
 6. บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

*พอร์ตที่เงินลงทุนรวมต่ำกว่า 100,000 บาท มีค่าธรรมเนียมรับฝากสินทรัพย์ตามจริงที่ 0.1% ต่อปี โดยยกเว้นขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน เมื่อเงินลงทุนรวมเท่ากับหรือเกิน 100,000 บาทไปแล้ว มีค่าธรรมเนียม 0.1% ต่อปีหรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือนตามปกติ และจะไม่ได้รับยกเว้นขั้นต่ำอีก

** ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศอัตรา 0.5% ของยอดเงินโอนในแต่ละครั้ง โดยจะหักสะสมรวมไม่เกิน 500 บาทต่อพอร์ต


กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ผู้บุกเบิก WealthTech สัญชาติไทย รายแรกที่ได้รับใบอนุญาตบริหารกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01


ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด