กองทุนส่วนบุคคลคืออะไร ทำไม Jitta Wealth ถึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

30 พฤศจิกายน 2564Jitta Wealth

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth คืออะไร มีโครงสร้างและแตกต่างจากกองทุนรวมอย่างไร และทำไม Jitta Wealth ถึงเป็นโอกาสลงทุนต่างประเทศให้คุณ

บทความที่แล้ว คุณได้ทำความรู้จักสตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทยรายแรก Jitta และ Jitta Wealth เห็นถึงสตอรีและที่มาที่ไป เพื่อให้เข้าใจหลักการลงทุน VI (Value Investing) และ Passive สร้างความมั่งคั่งระยะยาว

บทความนี้ ทีมงาน Jitta Wealth จะพาคุณไปทำความรู้จักโครงสร้างของธุรกิจการบริหารเงินหรือทรัพย์สินในรูปแบบของกองทุนส่วนบุคคล แล้วคุณจะมั่นใจมากขึ้นว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการจัดพอร์ตลงทุนตามนโยบายที่คุณได้เลือกไว้ และได้รับการดูแลทรัพย์สินเป็นอย่างดี ไม่ใช่การหลอกลวงให้มาลงทุนอย่างแน่นอน

กองทุนส่วนบุคคลคืออะไร

ตามความหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กองทุนส่วนบุคคล คือ การจัดการเงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ได้รับใบอนุญาตกองทุนส่วนบุคคล สามารถดำเนินธุรกิจรับบริหารเงินหรือทรัพย์สินให้กับบุคคล คณะบุคคล และนิติบุคคล โดยคุณในฐานะผู้ลงทุนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อจำกัด โดยอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อตอบโจทย์และมอบผลประโยชน์สูงสุดตามที่คุณคาดหวังไว้ 

ดังนั้นกองทุนส่วนบุคคล จะมีสถานะเดียวกันกับเจ้าของ ซึ่งอยู่ในชื่อของคุณ เมื่อเปิดบัญชีและเริ่มลงทุน แต่การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล จะใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ตามที่ผู้ได้รับใบอนุญาตแต่ละรายจะกำหนด 

ส่วนกองทุนรวม คือ การระดมเงินจากนักลงทุนหลายๆ ราย มารวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่ โดยมีบลจ. ที่ได้รับใบอนุญาตกองทุนรวม นำกองทุนรวมไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และทำหน้าที่ระดมเงินลงทุน นำเงินก้อนนั้นไปลงทุนตามนโยบายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน (Prospectus) โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จากกองทุนรวมและนักลงทุน

ดังนั้น ก่อนที่จะลงทุนในกองทุนรวม คุณต้องศึกษานโยบายการลงทุนและความเสี่ยงจากหนังสือชี้ชวนให้รอบคอบ เนื่องจากคุณจะไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนนโยบายและเงื่อนไข ซึ่งต้องขอมติจากนักลงทุนในกองทุนรวม) แต่จะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อย ตามที่บลจ. แต่ละรายจะกำหนด

แต่เมื่อเป็นกองทุนส่วนบุคคล ตัวทรัพย์สินที่ลงทุน เช่น หุ้น เงินปันผลจากหุ้น และสิทธิ์อื่นๆ ที่พึงจะได้จากการลงทุนจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณทั้งหมดในฐานะเจ้าของ

สำหรับ Jitta Wealth จะช่วยดูแลเงินลงทุนของคุณในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล และนำเสนอกลยุทธ์ที่ช่วยจัดการการลงทุนเป็นไปอย่างอัตโนมัติ สะดวก และรวดเร็ว 

จุดเด่นที่ทำให้ Jitta Wealth มีความแตกต่างจากการบริหารกองทุนส่วนบุคคลแบบเดิมๆ คือ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติมาช่วยปรับพอร์ตและรักษาวินัยการลงทุน รวมทั้งมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อมาช่วยคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและน่าลงทุน ซึ่งเป็นการลดภาระงานของผู้จัดการกองทุน ที่จะทำหน้าที่เพียงดูแลระบบให้ทำงานถูกต้องตามนโยบายการลงทุน

คุณอาจจะเกิดคำถามต่อว่า Jitta Wealth น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยมากแค่ไหน หรือ Jitta Wealth หลอกลวงให้มาลงทุนหรือไม่

สำหรับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่ Jitta Wealth ให้ความสำคัญมากที่สุด นอกจากได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ตามกฎหมาย ผู้ทำธุรกิจบริหารกองทุนส่วนบุคคล ต้องมีผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 คอยดูแลผลประโยชน์และเก็บรักษาทรัพย์สินของคุณ 

ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) เป็นมาตรการคุ้มครองทรัพย์สิน สำหรับนักลงทุนที่นำทรัพย์สินไปให้บริษัทจัดการลงทุนให้ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้ทำธุรกิจบริหารกองทุนส่วนบุคคล จัดการแยกทรัพย์สินของนักลงทุนออกไปฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน คุณสามารถวางใจได้ว่าเงินลงทุนและผลประโยชน์จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

ต่อให้ Jitta Wealth ปิดตัวไป เงินลงทุนของคุณยังอยู่ครบถ้วนในชื่อของคุณ และสามารถถอนการลงทุนได้ตลอดเวลา

การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเกิดขึ้นจากผู้ลงทุนนำเงินและทรัพย์สินมามอบหมายให้ Jitta Wealth เป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทน โดยแบ่งประเภทการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ ดังนี้

  • นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ (Conservative Investor) มุ่งรักษาเงินลงทุนให้ปลอดภัย เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลาง
  • นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง (Moderate Investor) หวังให้เงินลงทุนบางส่วนมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลางและสูง
  • นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง (Aggressive Investor) มุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงโอกาสที่เงินลงทุนจะเติบโตเพิ่มขึ้นในการลงทุน เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

นโยบายการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับคุณว่ายอมความเสี่ยงได้ระดับไหน รวมไปถึงยินดีรับความผันผวนได้มากแค่ไหน ถึงจะสามารถเลือกสินทรัพย์และประเภทการลงทุนได้ โดย Jitta Wealth มีเทคโนโลยีอัตโนมัติและ AI ที่ผสมเข้ากับการลงทุน จึงได้ระบบบริหารเงินลงทุนที่ชาญฉลาด ช่วยวิเคราะห์สินทรัพย์ และปรับพอร์ตอัตโนมัติ เพื่อรักษาวินัยการลงทุน 

สินทรัพย์ที่ Jitta Wealth เลือกไปลงทุน มี 2 ประเภท คือ ETF (Exchange Traded Fund) และหุ้น  มีทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น เวียดนาม จีน และสหรัฐฯ เปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงสินทรัพย์หลากหลายประเภท โดยมีค่าธรรมเนียมที่ยุติธรรม เพื่อไม่ให้กัดกินผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

Jitta Wealth

Jitta Wealth มีนโยบายและแผนการลงทุนอย่างไร

สินทรัพย์ทางการเงินที่ ‘กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth’ เลือกจัดพอร์ต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ETF และหุ้น ปัจจุบันมีนโยบายการลงทุน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

  • Global ETF สูตรสำเร็จพอร์ตลงทุนผ่าน ETF ทั่วโลก ทั้งตราสารหนี้และหุ้น จัดพอร์ตด้วยทฤษฎีรางวัลโนเบล Modern Portfolio Theory ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ ตั้งแต่ต่ำ กลาง และสูง โดยมีแผนการลงทุน 3 แบบ คือ พอเพียง สมดุล และเติบโต ลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท
  • Thematic พอร์ตลงทุนใน ETF หุ้น ตามธีมเมกะเทรนด์แห่งอนาคตและตลาดหุ้นอนาคตไกล มี 2 แผน คือ Thematic DIY คุณเลือกธีมจัดพอร์ตเองได้สูงสุด 5 ธีม และ Thematic Optimize มี AI เลือกธีมจัดพอร์ตให้ ลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท
  • Jitta Ranking พอร์ตลงทุนในหุ้นรายตัว ตามสไตล์ VI ของ Warren Buffett โดยใช้ AI และอัลกอริทึมที่พัฒนาโดย Jitta คัดกรอง ‘หุ้นดีราคาถูก’ และ ‘หุ้นดีมีโอกาสเติบโต’ ให้บริการลงทุนในตลาดหุ้น 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม จีน และสหรัฐฯ และหุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้น 500,000 บาทสำหรับหุ้นไทย และ 1,000,000 บาทสำหรับหุ้นต่างประเทศ

สำหรับรายละเอียดนโยบายการลงทุนของ Jitta Wealth คุณสามารถไปดูข้อมูลแบบสรุปได้ผ่านบทความรวบตึง 3 พอร์ตลงทุน Jitta Wealth เลือกแบบไหน…ที่ตรงใจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เลือกพอร์ตลงทุนที่ตรงจริตคุณที่สุด

นี่คือ ภาพรวมโครงสร้างธุรกิจรับบริหารเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนส่วนบุคคล เป็นอีกทางเลือกที่เปิดโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยตรง และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากลงทุนในต่างประเทศ  เพื่อช่วยให้คุณมีหลักการลงทุนที่ถูกต้อง สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน และมีเวลาไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เต็มที่

ธุรกิจบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินผ่านกองทุนส่วนบุคคล ได้รับการกำกับดูแลจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้นคุณมั่นใจได้ว่า ไม่มีการหลอกลวงให้มาลงทุนอย่างแน่นอน

คุณสามารถศึกษาแนวทางการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ที่ Line ID: @JittaWealth


กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ผู้บุกเบิกสตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน


บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด