Exponential Technology คืออะไร ทำไมเป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังเติบโต

9 กุมภาพันธ์ 2565DIYJitta WealthOptimizeThematic

ไฮไลต์

 • Exponential Technology หมายถึง เทคโนโลยีที่มีพัฒนาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถได้แบบทวีคูณ หรือมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด
 • ตัวอย่างของ Exponential Technology ที่ใกล้ตัวที่สุด คือ คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับกฎของมัวร์ (Moore’s Law) ที่ว่า จำนวนทรานซิสเตอร์ในชิปประมวลผลจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในทุก 2 ปี
 • โอกาสลงทุนในเทคโนโลยีเติบโตสูง เช่น iShares Exponential Technologies ETF (XT) เป็นตัวแทนของธีมเทคโนโลยีของกองทุนส่วนบุคคล Thematic เป็น Passive ETF ผลตอบแทนย้อนหลังต่อปี (สิ้นปี 2564) 1 ปี +16.31% 3 ปี +27.09% และ 5 ปี +21.22%
 • 8 บริษัทที่พัฒนาสินค้าและบริการเทคโนโลยีเติบโตสูง ได้แก่ บริษัท Genscript Biotech บริษัท Nvidia บริษัท ASM International บริษัท ON Semiconductor บริษัท Zscaler บริษัท Albemarle บริษัท Arista Networks และบริษัท Tesla อาจจะไม่ใช่บิ๊กเทคที่คุณรู้จักมักคุ้น แต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว 

Exponential มีความหมายเกี่ยวกับเลขยกกำลังในทางคณิตศาสตร์…แล้วคำคุณศัพท์นี้มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างไร ทำไมถึงเกิดเป็นคำว่า Exponential Technology ขึ้นได้

เลขยกกำลัง คือ การเพิ่มค่าให้กับตัวเลขฐาน หากค่าที่คำนวณจากเลขยกกำลังมาทำในรูปของกราฟเส้น คุณจะเห็นเส้นที่ตั้งชันขึ้นมาก เหมือนกับการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ

เมื่อนำมาผสมกับคำว่า Technology จึงเกิดเป็นคำว่า Exponential Technology หมายถึง เทคโนโลยีที่มีพัฒนาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถได้แบบทวีคูณ หรือมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด

การลงทุนด้านเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทได้ในระยะยาว สวนทางกับต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทนั้นๆ สามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมหาศาล

Exponential Technology จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะทำได้ยากหรือใช้เวลานาน หากใช้แรงงานคน และบริษัทที่นำเทคโนโลยีมาใช้จะกลายเป็นผู้นำในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว 

ปัจจุบันไม่มีใครหลีกหนีอิทธิพลของเทคโนโลยีและความเป็นดิจิทัลได้ นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมามากมายในแบบที่มนุษย์ก้าวตามไม่ทัน เรียกได้ว่า ธุรกิจไหนที่ก้าวเข้าไปสู่เทคโนโลยีได้ จะมีศักยภาพเติบโตสูงมาก

ตัวอย่างของ Exponential Technology ที่ใกล้ตัวที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรทั่วโลก และมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับกฎของมัวร์ (Moore’s Law) ที่ว่า จำนวนทรานซิสเตอร์ในชิปประมวลผลจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในทุก 2 ปี ปัจจุบันคอมพิวเตอร์กลายเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วโลกไปแล้ว

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกมากมายที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชีวภาพ (BioTech) บล็อกเชน (Blockchain) และควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computer) เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ ที่จะมาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกสบายขึ้น และช่วยลดความผิดพลาดให้น้อยลง

นั่นเป็นเหตุผลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Exponential Technology มีความน่าสนใจจนกลายมาเป็นการลงทุนในธีม (Thematic Investment) จากความคาดหวังว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง 

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  ถูกนำไปประยุกต์ใช้ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่แวดวงธุรกิจเท่านั้น แต่ได้กระจายไปทุกหย่อมหญ้า แม้แต่ชีวิตประจำวันของคนๆ หนึ่งต่างผูกติดอยู่กับเทคโนโลยีแบบที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย 

โอกาสลงทุนใน Exponential Technology

Jitta Wealth มีทางเลือกให้คุณได้ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเกี่ยวข้องกับ Exponential Technology ผ่านกองทุนส่วนบุคคล Thematic โดยเลือก iShares Exponential Technologies ETF (XT) เป็นตัวแทนของธีมเทคโนโลยี

XT เป็น Passive ETF ที่ลงทุนให้ผลตอบแทนไปตามดัชนีอ้างอิง Morningstar Exponential Technologies Index คำนวณจาก 200 บริษัททั่วโลกที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง มากกว่า 60% ของ XT เป็นหุ้นจากสหรัฐอเมริกา

คำถามต่อมา คือ ธีมเทคโนโลยีแตกต่างจากธีมตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างไร เพราะทั้ง 2 ธีมมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหมือนๆ กัน เพราะตลาดหุ้น Nasdaq ของสหรัฐฯ เป็นแหล่งรวมของหุ้นเทคโนโลยีระดับโลกมากมาย ทำให้ธีมตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีบริษัทเทคโนโลยีรวมอยู่ด้วย 

ธีมตลาดหุ้นสหรัฐฯ มี Passive ETF คือ Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) หุ้นอันดับต้นๆ ของ SCHX คือ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่คนรู้จักกันทั่วโลก เช่น Apple Microsoft Google Amazon หรือ Meta Platforms เป็นหุ้นขนาดเมกะแคป (มูลค่ามากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ SCHX เลือกลงทุนตามขนาดมาร์เก็ตแคปของบริษัทที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index มากกว่า 760 บริษัท

ส่วนธีมเทคโนโลยีอย่าง XT จะเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ซึ่งก็ใช้คำว่า Exponential Technology ซึ่งกระจายการลงทุนไปหลายๆ บริษัทตามนโยบายนั้น 

ดังนั้น Passive ETF ทั้ง 2 กองนี้ถูกออกแบบนโยบายให้แตกต่างกันอยู่แล้ว เพียงแต่มีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบางส่วนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ลงทุนเหมือนๆ กัน 

หากคุณสนใจใน XT ตัวแทนธีมเทคโนโลยีของ Thematic ที่อยากรู้จักบริษัทที่ ETF ลงทุนอยู่ ทีมงาน Jitta Wealth จะพาคุณไปผ่าไส้ในของ 8 บริษัท ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมาเปลี่ยนโลกอนาคตและสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

Exponential Technology

ส่อง 8 บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนานวัตกรรมเปลี่ยนโลก

XT เป็น Passive ETF ไม่ได้เลือกลงทุนในบริษัทที่มาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ แต่เลือกบริษัทเทคโนโลยีจากทุกมุมโลก คุณอาจจะไม่คุ้นชื่อหลายๆ บริษัทที่อยู่ใน XT โดยจะเป็น 8 บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง และมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก 

บริษัทที่ทีมงาน Jitta Wealth รวบรวมมานี้ ถูกจับตามองว่า มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกและจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์ในอนาคต

Genscript Biotech Corporation

บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากตลาดหุ้นฮ่องกง โดยเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยียีนสังเคราะห์ บริษัทสามารถสังเคราะห์ยีนได้เป็นจำนวนมากในปริมาณที่ไม่มีบริษัทไหนสามารถทำได้มาก่อน ทาง Genscript ได้พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพมาอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ในอนาคต

รายได้รวมและกำไรขั้นต้น 3 ปีย้อนหลังของ Genscript Biotech

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
25633,030+42.34%1,984+41.29%
25622,129+17.68%1,404+13.10%
25611,809+51.67%1,242+51.91%
ข้อมูล: Jitta.com หน่วย: ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

Nvidia Corporation

บริษัทผู้คิดค้นชิปประมวลผลชื่อดังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีลูกค้ารายใหญ่ๆ จากทั่วโลกที่ใช้ชิปประมวลผลจาก Nvidia ปริมาณมหาศาล จนทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาง Nvidia เองมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอและเป็นบริษัทผลิตชิปประมวลผลกราฟิก หรือเรียกกันติดปากว่า การ์ดจอ รายใหญ่ที่สุดในโลก และยิ่งเทคโนโลยีเติบโตรวดเร็วมากเท่าไร ยิ่งทำให้ Nvidia เติบโตเร็วมากขึ้นเช่นเดียวกัน

รายได้รวมและกำไรขั้นต้น 3 ปีย้อนหลังของ Nvidia

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
256416,675+52.73%10,557+55.98%
256310,918-6.81%6,768-5.62%
256211,716+20.61%7,171+23.17%
ข้อมูล: Jitta.com หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปีงบประมาณ เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ จบเดือนมกราคม

ASM International

บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จากตลาดหุ้นเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังเติบโตในปี 2511 ASM ได้พัฒนารูปแบบของเซมิคอนดักเตอร์ให้มีขนาดเล็กลง ราคาถูกลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ASM ยังได้บุกเบิกเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย เช่น เครือข่ายการสนับสนุนระดับโลก พัฒนาวัสดุใหม่และกระบวนการใช้งาน เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานในระยะยาว และขยายธุรกิจไปใน 14 ประเทศทั่วโลก

รายได้รวมและกำไรขั้นต้น 2 ปีย้อนหลังของ ASM International

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
25631,328+3.44%623.56-2.33%
25621,283N/A638.46N/A
ข้อมูล: ASM.com หน่วย: ล้านยูโร

ON Semiconductor

บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เดิมเป็นบริษัทในเครือของโทรศัพท์มือถือชื่อดังอย่าง Motorola ที่รับผิดชอบการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ปัจจุบัน ON ได้ขยายธุรกิจจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมพลังงาน การกระจายสัญญาณ อุปกรณ์รถยนต์ คอมพิวเตอร์และเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย โดยเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ 20 อันดับแรกของโลก 

รายได้รวมและกำไรขั้นต้น 3 ปีย้อนหลังของ ON Semiconductor

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
25635,255-4.76%1,716-13.92%
25625,518-6.13%1,993-10.97%
25615,878+6.05%2,239+9.98%
ข้อมูล: Jitta.com หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Zscaler

บริษัทที่คิดค้นระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในคลาวด์จากตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยระบบดังกล่าวใช้ชื่อว่า Secure Access Service Edge (SASE) ทำให้ผู้ใช้ได้รับความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ทาง Zscaler ยังให้บริการติดตามการสื่อสารของศูนย์ข้อมูลภายในบริษัทที่เป็นผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายให้กับบริษัทต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์

รายได้รวมและกำไรขั้นต้น 3 ปีย้อนหลังของ Zscaler

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
2564673.1+56.07%524.0+55.93%
2563431.3+42.41%336.1+37.91%
2562302.8+59.24%243.7+60.01%
ข้อมูล: Jitta.com หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มเดือนสิงหาคม จบเดือนกรกฎาคม

Albemarle Corporation

บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรีลิเธียม โบรมีน และสารเร่งปฏิกิริยา ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2430 โดยในปัจจุบัน Albemarle ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการผลิตแบตเตอรรีลิเธียมและขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และการขนส่ง โดย Albemarle มีเป้าหมายว่า จะผลิตแบตเตอรีที่มีศักยภาพการเก็บประจุไฟฟ้ามากขึ้น ความปลอดภัยสูงขึ้น และใช้งานได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

รายได้รวมและกำไรขั้นต้น 3 ปีย้อนหลังของ Albemarle

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
25633,129-12.83%995.6-20.96%
25623,589+6.35%1,259+2.00%
25613,375+9.86%1,235+7.81%
ข้อมูล: Jitta.com หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Arista Networks

ผู้นำอุตสาหกรรมด้านเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยบิ๊กดาต้าจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยมีธุรกิจหลักคือการให้บริการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ไว้บนคลาวด์ ทาง Arista มุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายและนวัตกรรมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปัจจุบัน Arista มีแพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลคือ CloudVision และ Arista EOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเครือข่ายขั้นสูง

รายได้รวมและกำไรขั้นต้น 3 ปีย้อนหลังของ Arista Networks

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
25632,318-3.87%1,482-4.04%
25622,411+12.05%1,544+12.45%
25612,151+30.69%1,373+29.35%
ข้อมูล: Jitta.com หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Tesla

บริษัทพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (EV) อันดับ 1 ของโลกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมาร์เก็ตแคปที่สุดในโลก เป็นผู้ผลักดันอุตสาหกรรม EV ของโลก โดย Tesla ได้พัฒนา EV และระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของการขับขี่ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า EV เป็นรถยนต์แห่งอนาคตอย่างแท้จริ

รายได้รวมและกำไรขั้นต้น 3 ปีย้อนหลังของ Tesla

งบการเงินรายได้รวม% เปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น% เปลี่ยนแปลง
256331,536+28.31%6,630+62.94%
256224,578+14.52%4,069+0.67%
256121,461+82.51%4,042+81.83%
ข้อมูล: Jitta.com หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้ง 8 บริษัทที่ทีมงาน Jitta Wealth รวบรวมมานี้ ต่างคิดค้นนวัตกรรม Exponential Technology มีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์และการดำเนินธุรกิจทั่วโลก โดยพัฒนาสินค้าและบริการที่หลากหลาย เทคโนโลยีของหลายๆ บริษัทกำลังจะเข้ามาทดแทนสินค้าแบบเดิมๆ ซึ่งหมายถึงศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาให้เป็นเทคโนโลยีหลักที่จะทำให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้นในอนาคต

อย่างเช่น เซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังขาดแคลน จนทำให้บริษัทเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการของคนทั่วโลก ราคาสินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง หรือยอดขาย EV อย่าง Tesla ก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา สะท้อนว่า ตลาดผู้ใช้เทคโนโลยีกำลังเติบโต คนทั่วโลกขานรับการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้น

หากคุณสนใจลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Exponential Technology ตัวแทนของธีมเทคโนโลยีที่เป็น Thematic Investment เมกะเทรนด์อนาคตไกล เข้ามาศึกษาหลักการจัดพอร์ตลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล Thematic ได้ที่เว็บไซต์ https://jittawealth.com/thematic/ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ทาง Line ID: @JittaWealth


กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ผู้บุกเบิกสตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน


อ้างอิง

 1. The Exponential Revolution https://www.bangkokbiznews.com/recommended/detail/1794
 2. Exponential Technology คืออะไร? https://jitta.co/3FRkhQw
 3. What is Exponential Technology? https://creativehq.co.nz/blog/what-is-exponential-technology/
 4. Exponential Technology Defined https://michaelhaupt.com/exponential-technology-defined-374e2db882b0
 5. สรุปข้อมูลบริษัท NVIDIA : NVIDIA ผู้ได้ประโยชน์จากเกม AI และคริปโต https://www.investerest.co/business/story-of-nvidia/ 
 6. Semiconductor shortage to be cleared by middle of next year, says Nissan https://www.drive.com.au/news/semiconductor-shortage-to-be-cleared-by-middle-of-next-year-says-nissan/
 7. Arista เปิดตัวระบบปฏิบัติการ EOS รุ่นล่าสุด มี Docker ในตัว, รองรับ Hybrid Cloud และภาษา Go https://www.techtalkthai.com/arista-announced-latest-eos-with-docker-netdb-go-and-hybrid-cloud/
 8. สรุปข้อมูลบริษัท Tesla : รถยนต์แห่งอนาคต ราคาหุ้นแห่งอนาคต https://www.investerest.co/business/the-story-of-tesla/
 9. Morningstar Exponential Technologies Index – ETF Tracker https://etfdb.com/index/morningstar-exponential-technologies-index/

อ่านบทความ Thematic ที่เกี่ยวข้อง

16 ธีมจาก Thematic ปี 2564 ใครกำไร ใครขาดทุน 

Thematic Investment ทางเลือกการลงทุนในธีมที่คุณชื่นชอบ

ส่อง 10 หุ้นเทคโนโลยีจีน รายได้โต กำไรปึก พร้อมท้าดวลผู้นำโลก

3 เซียนหุ้น แนะวิธีจัดพอร์ต ต้านทาน ‘เงินเฟ้อ’ พุ่งสูง

จัดพอร์ต ‘หุ้นเมกะแคป’ ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เกาะเทรนด์เศรษฐกิจฟื้น

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด