🎁 บูสเตอร์ส่งท้ายปี รับเครดิตค่าธรรมเนียมสูงสุด 100,000 บาท

13 ธันวาคม 2564

2021-12-08-new-year-booster-shot-2.png
ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

1. เข้าแอปพลิเคชัน Jitta Wealth
ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android

2. โอนเงินลงทุน
กด 'จัดการเงิน' แล้วทำตามขั้นตอนบนแอปพลิเคชัน

3. สำเร็จ
คุณได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม และของขวัญพิเศษ

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะนักลงทุน บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ไม่จำกัดนโยบายการลงทุน ที่โอนเงินเริ่มลงทุนก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 2. คุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมและของรางวัลพิเศษ เมื่อโอนเงินเพิ่มทุนสำเร็จ ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น. โดยรายละเอียดของรางวัลมีดังนี้
  • เพิ่มทุนทุก 10,000 บาท รับเครดิตค่าธรรมเนียม 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  • รับเพิ่มกระเป๋าคอลเล็กชันพิเศษ 'น้องเสือนอนกิน' 1 ใบ ต่อ 1 เจ้าของบัญชี
 3. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับการเพิ่มทุนในพอร์ตที่ลงทุนครั้งแรกแล้วเท่านั้น ไม่นับรวมการลงทุนครั้งแรกในพอร์ตใหม่ เช่น มีพอร์ตลงทุนแล้วใน Thematic 1 และโอนเงินมาในพอร์ต Thematic 2 ที่ไม่เคยลงทุน จะไม่นับเป็นการเพิ่มทุน
 4. ขั้นต่ำการเพิ่มทุนขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนที่คุณเลือก เช่น Global ETF และ Thematic เริ่มต้น 10,000 บาท และ Jitta Ranking เริ่มต้น 100,000 บาท
 5. ส่วนลดค่าธรรมเนียมสามารถใช้ได้
  จนครบมูลค่า โดยไม่มีวันหมดอายุ และใช้ตัดชำระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมตามผลกำไร 10% ของกำไร ถ้ามี
  • ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
  • ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี
 6. เครดิตค่าธรรมเนียมและของรางวัล จะเติมเข้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้คุณ ภายใน 31 ม.ค. 65
 7. คุณสามารถเพิ่มทุน ลดทุน หรือปิดกองทุนได้ตลอดเวลา โดยการคำนวณค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ และคุณสามารถใช้ส่วนลดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขนี้จนครบมูลค่า
 8. ส่วนลดค่าธรรมเนียมและของสมมนาคุณไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแปลงเป็นเงินสดได้
 9. บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด