🎁 ลุ้นรับอั่งเปาสูงสุด 100,000 บาท เมื่อลงทุน Jitta Ranking พิฆาตเงินเฟ้อ

1 กุมภาพันธ์ 2565

jitta-ranking-cny-2.png2022-02-01-cny-jitta-ranking-campaign-2.png

ศึกษาข้อมูลและอ่านรายละเอียด 'Jitta Ranking' ได้ที่นี่

ขั้นตอนการเปิดบัญชี Jitta Ranking

1. เข้าแอปพลิเคชัน Jitta Wealth
ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android

2. เปิดพอร์ต 'Jitta Ranking' (หากยังไม่มี)
สมัครหรือกด '+ เพิ่มพอร์ตลงทุน'

3. โอนเงินลงทุน
กด 'จัดการเงิน' แล้วทำตามขั้นตอนบนแอปพลิเคชัน

3. สำเร็จ
คุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม ภายใน 30 วันทำการหลังจบแคมเปญ

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงสุด 50,000 บาท สำหรับลูกค้าบลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ที่โอนเงินลงทุนในนโยบาย Jitta Ranking แผนใดก็ได้ ทั้งลงทุนครั้งแรกในพอร์ต Jitta Ranking หรือเพิ่มทุนในพอร์ต Jitta Ranking ที่มีอยู่ ภายในวันที่ 1 ก.พ. 65 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 8 ก.พ. 65 เวลา 23:59 น. ตามรายละเอียด ดังนี้
  • ลงทุนทุก 100,000 บาท รับเครดิตค่าธรรมเนียม 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
  • กรณีโอนเงินหลายยอดเข้ามาลงทุนภายในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะนับทุกยอดรวมกัน และมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมตามยอดรวมนั้น
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีลำดับการโอนเงินลงท้ายด้วย 8 เช่น 8 18 28 38 เป็นต้น จะได้รับเครดิตค่าธรรมเนียม 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยอันดับการโอนเงิน ระบบของ Jitta Wealth จะเรียงลำดับก่อนหลังตามเวลาที่โอนเงินลงทุน ดังนั้นผู้ที่โอนก่อนก็จะได้อันดับก่อนและจัดเรียงลำดับถัดกันไป ทั้งนี้ผู้โอนเงินลงทุนมา 2 ยอด ระบบจะนับเฉพาะเลขลำดับของการโอนยอดแรกเป็นหลัก
 3. จำกัดสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงสุด 100,000 บาท/คน/สิทธิ์/บัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ตลอดรายการ
 4. ขั้นต่ำการลงทุนครั้งแรกหรือเพิ่มทุนขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนที่คุณเลือก เช่น
  • Jitta Ranking ไทย เริ่มต้นลงทุน 500,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • Jitta Ranking สหรัฐฯ หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ จีน เวียดนาม เริ่มต้นลงทุน 1,000,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท
 5. ส่วนลดค่าธรรมเนียมสามารถใช้ได้จนครบมูลค่า โดยไม่มีวันหมดอายุ และใช้ตัดชำระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมตามผลกำไร 10% ของกำไร ถ้ามี
  • ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
  • ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี
 6. หลังจากจบกิจกรรมวันที่ 8 ก.พ. 65 ผู้ได้รับเครดิตค่าธรรมเนียมตามข้อ (1) จะได้รับแจ้งทางอีเมล ภายในวันที่ 15 ก.พ. 65 หากไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ภายในวันที่ 25 ก.พ. 65 ให้ถือว่าบริษัทมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมครบถ้วนถูกต้อง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมตามแคมเปญโดยสมบูรณ์ ไม่สามารถขอเพิ่มเติมในภายหลังได้อีก
 7. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมตามข้อ (2) ภายในวันที่ 28 ก.พ. 65 ผ่านช่องทาง Facebook Jitta Wealth
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับกระเป๋าน้องเสือนอนกิน 1 ใบ/คน หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าจำนวนกระเป๋าที่มี บริษัทจะจัดส่งกระเป๋าให้ตามลำดับการโอนเงินเช่นเดียวกับข้อ (2) จนกว่ากระเป๋าจะหมด
 9. คุณสามารถเพิ่มทุน ลดทุน หรือปิดกองทุนได้ตลอดเวลา โดยการคำนวณค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ และคุณสามารถใช้ส่วนลดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขนี้จนครบมูลค่า
 10. ส่วนลดค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแปลงเป็นเงินสดได้
 11. บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด