เตือนภัย! โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลงทุนกับ Jitta และ Jitta Wealth

17 เมษายน 2564Jitta Wealth

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทุนกับ Jitta Wealth เป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นช่องทางของมิจฉาชีพในการสวมรอย ติดต่อชักชวนลงทุน โดยแอบอ้างชื่อ Jitta หรือ Jitta Wealth เสนอสินค้าการลงทุนรูปแบบใหม่ โดยให้สมัครที่เว็บไซต์ uif-trade .net ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ Jitta Wealth เลย  

Jitta Wealth
เตือนภัย! โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลงทุนกับ Jitta และ Jitta Wealth

Jitta Wealth มีนโยบายในการให้บริการแก่ลูกค้า อย่างชัดเจน ดังนี้

  1. Jitta Wealth เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ได้รับอนุญาตจากระทรวงการคลัง และกำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรามีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลการลงทุนที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับก.ล.ต โดยตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่ 
  2. Jitta Wealth มีนโยบายการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางหลักของบริษัทเท่านั้น เราไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดต่อเสนอแผนการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนแก่ลูกค้าโดยตรง 
  3. แผนการลงทุนของ Jitta Wealth จะยึดการลงทุนระยะยาวอย่างถูกต้องและมีหลักการ โดยปัจจุบันมีนโยบายการลงทุนผ่านบริการ Jitta Ranking Global ETF และ Thematic เท่านั้น ดูข้อมูลที่ https://jittawealth.com/ 
  4. การสมัครเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมต่าง เช่น โอนเงิน เพิ่มทุน ถอน จะทำผ่านแอปพลิเคชัน Jitta Wealth เท่านั้น 
  5. Jitta Wealth รับโอนเงินจากลูกค้าเข้าบัญชี บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด (เพื่อลูกค้า) ผ่านเลขที่บัญชีและธนาคารที่กำหนดเท่านั้น ไม่มีนโยบายรับโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานหรือบุคคลอื่นแต่อย่างใด 
  6. Jitta Wealth มีช่องทางการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย ดังนี้ Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube Line @JittaWealth อีเมล wealth@jittawealth.com โทรศัพท์ 02-026-3707 และมีที่ตั้งสำนักงาน 1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แห่งเดียวเท่านั้น

พบเห็นการกระทำผิด หรือเข้าข่ายน่าสงสัย กรุณาแจ้งเบาะแสไปยังศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร 1359 

ขอให้นักลงทุนทุกคน มีสติ รู้เท่าทัน และศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนครับ 

ด้วยความปรารถนาดีจาก Jitta Wealth 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูล ในอดีต อัตราผลตอบแทนที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด