ลงทุน Global ETF ให้เงินงอกเงยได้ 127% ใน 10 ปี

11 พฤษภาคม 2564Global ETFJitta Wealth

อยากรู้หรือไม่ว่า การลงทุนแบบ Global ETF ทำให้พอร์ตลงทุนเพิ่มเงินเป็นเท่าตัว ได้อย่างไร

คอนเซปต์ของกองทุนส่วนบุคคล Global ETF คือ การลงทุนระยะยาว โดยจัดพอร์ตลงทุนผสมผสานระหว่างสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงแตกต่างกัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดี ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เพราะลึกๆ แล้ว ‘นักลงทุน’ ไม่ชอบความเสี่ยง…

Global ETF นำทฤษฎีที่ได้รับรางวัลโนเบล อย่าง Modern Portfolio Theory (MPT) ของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน Harry Markowitz มาเป็นไกด์ไลน์

MPT เป็นหลักการออกแบบพอร์ตลงทุน ตามผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่เหมาะสม ผ่าน 2 ตัวแปรสำคัญ คือ การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) และการกระจายสินทรัพย์ (Asset Diversification)

สำหรับ Global ETF สร้างผลตอบแทนที่คาดหวัง ตามระดับความเสี่ยงต่ำ (4% ต่อปี) ปานกลาง (6% ต่อปี) และ สูง (8% ต่อปี)

การจัดสรรสินทรัพย์ คือ เลือก ETF (Exchange Traded Fund) ระดับโลกที่มีคุณภาพดี 5 กอง จาก iShares และ Vanguard ลงทุนในพันธบัตรกับหุ้นกู้ (เสี่ยงต่ำ) และหุ้นบริษัทจดทะเบียน (เสี่ยงสูง)

การกระจายสินทรัพย์ คือ แบ่งการลงทุนผ่าน ETF ทั้ง 5 กองในสัดส่วนที่แตกต่างกัน โดยมีโจทย์คือ ยังได้ผลตอบแทนคาดหวังและอยู่ความเสี่ยงที่เหมาะสม

Global ETF มี 3 แผนที่ให้คุณเลือก ได้แก่ 

พอเพียง 4% ต่อปี – ลงทุนพันธบัตรกับหุ้นกู้ 80% หุ้นสามัญ 20%

สมดุล 6% ต่อปี – ลงทุนพันธบัตรกับหุ้นกู้ 50% หุ้นสามัญ 50%

เติบโต 8% ต่อปี – ลงทุนพันธบัตรกับหุ้นกู้ 20% หุ้นสามัญ 80%

Global ETF

เมื่อคุณลงทุนในระยะเวลานานถึง 10 ปี แผน ‘เติบโต’ จะทำให้เงินลงทุนของคุณโตเกิน 100% ส่วนแผน ‘สมดุล’ เงินลงทุนเติบโตใกล้เคียง 100% ด้วยเช่นกัน

หมายความว่า มูลค่าพอร์ตลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี จะมีเงินเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว

ถ้าคุณรับความเสี่ยงได้ไม่มาก เลือกลงทุนในแผน ‘พอเพียง’ ในช่วง 10 ปี เงินก็ยังโตได้มากกว่า 50%

หมายความว่า ต่อให้เลือกลงทุนในความเสี่ยงที่ต่ำกว่า มูลค่าพอร์ตลงทุน เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี มีเงินเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่ง

เมื่อลงลึกไปดูผลตอบแทนรายปี คุณจะเห็นว่า บางปีทุกแผนของ Global ETF ติดลบ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอในโลกของการลงทุน ไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่า…จะเกิดอะไรขึ้น

บางปีแผน ‘เติบโต’ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าใคร ก็มีผลตอบแทนเป็นลบได้ เพราะตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงกว่า 

แต่เทียบกับผลตอบแทนต่อปีจากการลงทุนยาวนาน 10 ปีกับผลตอบแทนต่อปีที่คาดหวัง จะเห็นได้ว่า…ใกล้เคียงกันตามหลักการ MPT ที่ Global ETF ออกแบบไว้

แน่นอนว่า…การลงทุนมีความเสี่ยง

ค่าความผันผวน ที่มาจากคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือตัวชี้วัดว่า ผลตอบแทนจริงสามารถผิดไปจากผลตอบแทนคาดหวังได้ อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 1-2 เท่าของค่าความผันผวน

ยกตัวอย่าง ผลตอบแทนคาดหวังของแผนพอเพียง 4% และค่าความผันผวน 4.35% แสดงว่าผลตอบแทนโดยทั่วไปอาจจะขยับขึ้นลงไม่เกิน 4.35-8.7% จากผลตอบแทนคาดหวัง 

ส่วน Sharpe Ratio คือ สัดส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อความผันผวน ยิ่งมีค่าสูงแสดงว่า มีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดี มีความคุ้มค่ากับความเสี่ยงจากการลงทุน

อย่างไรก็ตาม Sharpe Ratio ไม่ได้ชี้วัดว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนจะสูงกว่า หากคุณมีเงินฝากประจำ ซึ่งแทบจะไม่มีความผันผวนเลย ได้ดอกเบี้ยทุกปี เงินต้นไม่หาย ค่า Sharpe Ratio สูง แต่ผลตอบแทนจริงน้อยมาก 

ขณะที่ถ้าลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนสูง ค่า Sharpe Ratio น้อย แต่สามารถทำผลตอบแทนในมูลค่าที่สูงกว่าการฝากเงินในระยะยาว 

ดังนั้น Global ETF จึงเป็นอีกทางเลือก สำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายผลตอบแทนชัดเจน และสามารถเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะกับตัวเองได้ 

เพียงเท่านี้ คุณสามารถ ‘ลงทุนสบายใจ กำไรยั่งยืน’ ได้เพิ่มเงินเป็นเท่าตัวใน 10 ปี ด้วยการลงทุน Global ETF

ลองเข้ามาหาคำตอบ จะเพิ่มเงินเป็นเท่าตัวใน 10 ปี ด้วย Global ETF อย่างไร ได้ที่ https://jittawealth.com/global-etf 


กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็น WealthTech แห่งแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน


อ่านบทความ Global ETF ที่เกี่ยวข้อง

Global ETF ทางเลือกลงทุนสบายใจ รับมือความผันผวน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูล ในอดีต อัตราผลตอบแทนที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด