กำลังใจถัวรับตลาดหมี เครดิตสูงสุด 100,000 บาท

25 พฤษภาคม 2565

Jitta_ranking_campaign_email_addfundMay.png

ขั้นตอนการโอนเงินลงทุน Jitta Wealth

1. เข้าแอปพลิเคชัน Jitta Wealth
ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android

2. โอนเงินลงทุน
กด 'จัดการเงิน' แล้วทำตามขั้นตอนบนแอปพลิเคชัน

3. สำเร็จ
คุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม ภายใน 30 วันทำการหลังจบแคมเปญ

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะนักลงทุน บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ที่เคยโอนเงินลงทุนมาแล้ว ก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59 น. ไม่จำกัดนโยบายลงทุน
 2. คุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเมื่อโอนเงินลงทุนเพิ่มในพอร์ตเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือโอนเงินลงทุนครั้งแรกในพอร์ตใหม่ที่เปิดเพิ่ม และหลักฐานการโอนเงินได้รับการตรวจสอบเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59 น. ตามรายละเอียด ดังนี้
  • เพิ่มทุนทุก 10,000 บาท รับเครดิตค่าธรรมเนียม 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  • จำกัดสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงสุด 100,000 บาท/คน/สิทธิ์/บัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ตลอดรายการ
  • กรณีโอนเงินหลายยอดเข้ามาลงทุนภายในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะนับทุกยอดรวมกัน และมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมตามยอดรวมนั้น
 3. ขั้นต่ำการลงทุนครั้งแรกหรือเพิ่มทุนขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนที่คุณเลือก เช่น
  • Global ETF และ Thematic เริ่มต้นลงทุน 50,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • Jitta Ranking ไทย เริ่มต้นลงทุน 500,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • Jitta Ranking สหรัฐฯ หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ จีน เวียดนาม เริ่มต้นลงทุน 1,000,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท
 4. ส่วนลดค่าธรรมเนียมสามารถใช้ได้จนครบมูลค่า โดยไม่มีวันหมดอายุ และใช้ตัดชำระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมตามผลกำไร 10% ของกำไร ถ้ามี
  • ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
  • ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี
 5. เครดิตค่าธรรมเนียมจะเติมเข้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม
 6. คุณสามารถเพิ่มทุน ลดทุน หรือปิดกองทุนได้ตลอดเวลา โดยการคำนวณค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ และคุณสามารถใช้ส่วนลดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขนี้จนครบมูลค่า
 7. ส่วนลดค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแปลงเป็นเงินสดได้
 8. บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด