แจ้งวันซื้อขายหลักทรัพย์และวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

21 ธันวาคม 2564

edit_announce_ny.png

ก่อนจะไปฉลองปีใหม่กัน ทีมงาน Jitta Wealth ขอแจ้งกำหนดวันทำการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดังนี้ครับ

1. วันหยุดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่

Jitta Wealth จะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565

ในช่วงปิดทำการ คุณยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Jitta Wealth ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ตามปกติ และยังสามารถเปิดพอร์ตลงทุนใหม่ หรือโอนเงินเพื่อลงทุนได้ แต่เจ้าหน้าที่จะเริ่มตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการในวันทำการที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

2. วันสุดท้ายของการโอนเงินลงทุน และส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ ปี 2564

  • ตลาดหุ้นต่างประเทศ
    สำหรับนโยบาย Global ETF นโยบาย Thematic และ Jitta Ranking สหรัฐฯ จีน เวียดนาม
  • ระบบส่งคำสั่งซื้อขายวันสุดท้าย 27 ธันวาคม 2564
  • ตลาดหุ้นไทย
    สำหรับนโยบาย Jitta Ranking ไทย
  • ระบบส่งคำสั่งซื้อขายวันสุดท้าย 29 ธันวาคม 2564

ระบบจะเริ่มส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์อีกครั้งในวันทำการที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

หากต้องการข้อมูลหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน ในช่วงปิดทำการ เราแนะนำ ให้ติดต่อทาง Line Official @jittawealth โดยแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถาม พร้อมคำว่า “เร่งด่วน” และแจ้งชื่อ-นามสกุล ของบัญชีลงทุน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วและติดต่อกลับครับ

วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เราจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ซึ่งสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทาง ดังนี้

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด